10 Suksesskriterier for en vellykket nedbemanning

“The Only Thing That Is Constant Is Change -” sa Heraclitus før Kr.

 

Om det var sant da, så er det ikke mindre sant i dag. Som organisasjoner må vi konstant være på «alerten» for å følge med på hva som skjuler seg bak neste sving. Vi må evne å se  nye muligheter og ta i bruk teknologiske nyvinninger. Vi må tilpasse oss endrede og nye marked, finanskriser, skiftende kronekurser og mye mer.

Dette vil for mange bety at de må inn i omstillingsprosesser som kan kjennes tøffe. Arbeidsstokken må kanskje reduseres, det skal fusjoneres eller fisjoneres eller kanskje vi skal inn i en virksomhetsoverdragelse.

I disse situasjonene gjelder det å holde «tunga beint i munnen», stoppe opp, puste og vurdere godt hva som skal være neste trekk. Utfordringen og målet må jo være er å gjennomføre omstillingsprosessen med høy grad av aksept, slik at det blir minst mulig støy og tap av produktivitet i den løpende drift.

Det viktigste rådet jeg kan gi er å skape en kultur som består av åpenhet og tillit, hver dag. Hvor det informeres om hvordan «vår verden» ser ut og hvor det diskuteres muligheter og løsninger.

 

Snakk sammen

Det vil gi deg det beste grunnlaget for å gå inn i omstillinger når det røyner på. Skulle nå nedbemanningsbehovet være et faktum, er det tre grunnleggende prinsipper som alltid må ligge i bunn

 • En velfundert behovsanalyse,
 • ivaretakelse av de menneskelig behov og
 • gjennomføring innenfor de rammer lov og avtaler setter.

Delingskultur er ikke helt nytt 😉 Fagkollegaer har alltid delt kunnskap med hverandre og denne listen fikk jeg for mange år siden, da det var min tur å gå inn i en slik omstillingsprosess.

Den har fulgt og hjulpet meg mange ganger. Håper at den nå kan hjelpe deg til å planlegge og gjennomføre en velykket nedbemanning.

10 Suksesskriterier for gjennomføring av nedbemanning

 1. Planlegging – Lang planlegging – kort gjennomføring
 2. Trygghet for nøkkelpersonell
 3. Prosjektplan
 4. Kommunikasjonsplan
 5. lnvolvere tillitsvalgte
 6. Sikre riktige utvalgskriterier
 7. Etablering av Støtteteam
 8. Etablering av jobbsøker «senter»
 9. Kvalitetssikring. Konferere med advokat
 10. Vær nøye med formaliteter

Ikke alle kriteriene er like viktig i enhver omstilling, men tenk over og vurder alle punktene oppimot den situasjonen som er oppstått akkurat nå.

Nedbemanning, omstilling
Egenreklame

Praktiske lederverktøy

Nedbemanning er et av temaene i OR-huset sitt lederkurs – Praktiske lederverktøy. Her får du en steg for steg gjennomgang av hva du må huske på om det skulle være behov for å nedbemanne hos deg. Video, eget hefte, sjekkliste og forslag til prosessplan.

Da vi vet at gode verktøy er halve jobben har OR-huset satt seg som mål å gi deg det du trenger i din lederhverdag akkurat når du trenger det.

 • Hvordan lykkes du i rekrutteringsprosessen?
 • Hva skal til for å gjøre medarbeidersamtalen til et godt verktøy for utvikling av den enkelte?
 • Lær hvordan du kan gjennomførre gode organisasjonsundersøkelser på en enkel og grei måte
 • Lær hvordan du som leder kan redusere sykefraværet gjennom god oppfølging.
 • Skap trygghet med en god nedbemanningsprosess

Verktøykassen vår med praktiske lederverktøy gir deg svar på dette og mye mer.

 • Alltid tilgjengelig, når og hvor det passer deg
 • Se videoene på PC, nettbrett eller mobil
 • Spar tid og penger

Bli en bedre leder du også

Sjekk ut dine praktiske lederverktøy

One thought on “10 Suksesskriterier for en vellykket nedbemanning

Kommenter gjerne