10 Suksesskriterier for en vellykket nedbemanning

endring, omstilling, heispitch

“The Only Thing That Is Constant Is Change -” sa Heraclitus før Kr.

 

Om det var sant da, så er det ikke mindre sant i dag. Som organisasjoner må vi konstant være på “alerten” for å følge med på hva som skjuler seg bak neste sving. Vi må evne å se  nye muligheter og ta i bruk teknologiske nyvinninger. Vi må tilpasse oss endrede og nye marked, finanskriser, skiftende kronekurser og mye mer.

Dette vil for mange bety at de må inn i omstillingsprosesser som kan kjennes tøffe. Arbeidsstokken må kanskje reduseres, det skal fusjoneres eller fisjoneres eller kanskje vi skal inn i en virksomhetsoverdragelse.

I disse situasjonene gjelder det å holde “tunga beint i munnen”, stoppe opp, puste og vurdere godt hva som skal være neste trekk. Utfordringen og målet må jo være er å gjennomføre omstillingsprosessen med høy grad av aksept, slik at det blir minst mulig støy og tap av produktivitet i den løpende drift.

Det viktigste rådet jeg kan gi er å skape en kultur som består av åpenhet og tillit, hver dag. Hvor det informeres om hvordan “vår verden” ser ut og hvor det diskuteres muligheter og løsninger.

[Tweet “Omstilling handler om mennesker og aktiv involvering #endring #kommunikasjon #ledelse”]

 

Snakk sammen

Det vil gi deg det beste grunnlaget for å gå inn i omstillinger når det røyner på. Skulle nå nedbemanningsbehovet være et faktum, er det tre grunnleggende prinsipper som alltid må ligge i bunn

 • En velfundert behovsanalyse,
 • ivaretakelse av de menneskelig behov og
 • gjennomføring innenfor de rammer lov og avtaler setter.

Delingskultur er ikke helt nytt 😉 Fagkollegaer har alltid delt kunnskap med hverandre og denne listen fikk jeg for mange år siden, da det var min tur å gå inn i en slik omstillingsprosess.

Den har fulgt og hjulpet meg mange ganger. Håper at den nå kan hjelpe deg til å planlegge og gjennomføre en velykket nedbemanning.

10 Suksesskriterier for gjennomføring av nedbemanning

 1. Planlegging – Lang planlegging – kort gjennomføring
 2. Trygghet for nøkkelpersonell
 3. Prosjektplan
 4. Kommunikasjonsplan
 5. lnvolvere tillitsvalgte
 6. Sikre riktige utvalgskriterier
 7. Etablering av Støtteteam
 8. Etablering av jobbsøker “senter”
 9. Kvalitetssikring. Konferere med advokat
 10. Vær nøye med formaliteter

Ikke alle kriteriene er like viktig i enhver omstilling, men tenk over og vurder alle punktene oppimot den situasjonen som er oppstått akkurat nå.

Nedbemanning, omstilling

1 thought on “10 Suksesskriterier for en vellykket nedbemanning

 1. Pingback: 8 suksesskriterier for kommunikasjon i en omstillingsprosess

Kommenter gjerne