7 løsninger for å utvikle en innovasjonskultur

Løsninger for innovasjonskultur

Innovasjon; Det er ikke selve idéen, det er hva du gjør med den

Hvordan får du en stor organisasjon med siloer, divisjoner, prosjektgrupper, varemerker, eksisterende produkter og inntektsstrømmer til å ikke bare tenke utenfor boksen, men til også å vite hva de skal gjøre med den store / truende / banebrytende idéen som stirrer dem i ansikt? – spør Ken Perlman hos Kotter International

“Vi snakker her om banebrytende innovasjoner – ting som snur på hodet gamle modeller og tjenester som utfordrer innebygde måter å tenke og arbeide. (Tesla, iPad) Vi snakker ikke om en trinnvis bedre versjon eller en merkevare forbedring. (Inkrementelle forbedringer er forventet og del av den organiske veksten)

Da Ken Perlman var på en konferanse om Innovasjon ble han fasinert av observasjoner han gjorde da løsninger ble diskutert. Ikke fra podiet, men i møte mellom mennesker – i nettverksgrupper, luncher og “gangtreff”.

Ken Perlmans viktigste observasjoner for å utvikle en innovasjonskultur:

Innovasjonskultur
  1. Nettverk: Gi folk (ansatte, ikke konsulenter) dedikert tid, egne forum, og fysisk plass til å bygge nettverk med ansatte fra hele organisasjonen .

2. Eierskap: Etabler prosesser og “feedback loops” som oppfordrer ansatte til å bidra med idéer og ha mulighet til å jobbe med dem gjennom hele prosessen .

3. Tillit: Ansatte i hele organisasjonen vil vie all sin tid, energi og kreativitet hvis de tror på det de gjør og mener at deres ideer har mulighet for å bli realisert

4. Fleksibilitet: Passion > politikk. Dette er tydelig i turnoveren vi ser i organisasjoner med kulturer som understreker det motsatte .

5. Ledereksempel: Kulturer bli sterkere jo lavere i hierarkiet du går. Virkelig innovative kulturer starter på toppen og dramatisk akselrerer og forsterkes av mellomledere. Dette gjelder også for risikoredde og straffende kulturer.

6. Risikotoleranse: Lær, lær, lær. Selv om noe svikter, lær, juster og tilpass. Hvis det ikke fungerer, forkast idéen. Forvent fiasko.

7. Handling, nå: Feil raskt, lag prototype tidlig, og del konseptet med kunden.

 

 

 

[Tweet “Stygg og delt Prototype er bedre enn en pen og gjemt Demomodell #innovasjon“]

Hva tror du kreves for å utvikle og holde vedlike en innovasjonskultur?

Kommenter gjerne