Arbeidsforholdet og arbeidstid

“Bedre ledelse i hverdagen” episode #01

Som jeg lovet i jakten på #referansekunden kommer nå blogginnlegget fra første samling av Lederprogrammet “Bedre ledelse i hverdagen” med deltakerevaluering.

[title size=”2″]Den viktige starten[/title]

Tirsdag 13.mai gikk “startskuddet” for første samling. Det var 12 forventningsfulle ledere som ventet på en noe spent konsulent 😉

Hadde jeg lest akkurat dette selskapet godt nok? Hadde jeg fanget tema på en måte som gir merverdi? Klarer jeg å gi oss en god start?

Dette er et program som skal gå over tid og jeg tror starten er veldig viktig og setter “scenen” som vil følge med oss videre. Jeg hadde på forhånd hatt en god, lang prat med en erfaren pedagog – lærer og formidler. Var det noe jeg hadde oversett? Var det viktige læringsparametre jeg måtte ha i mente? Spørsmålene var mange 🙂

Jeg har selv lang erfaring med kursing og formidling, men denne gangen føltes det annerledes. Det er mitt lederprogram, det er jeg som har satt sammen tema og metode. Ville det fungere som jeg hadde sett for meg?

Første timen brukte vi til å få frem forventninger, både til læringseffekt og samarbeidsform. Ved bruk av bedriftens eget verdisett, setter vi en standard for det videre arbeidet.

[title size=”2″]Den enkelte deltakers forventninger[/title]

 • Bedre basiskunnskap for å takle hverdagen
 • Bedre forståelse av faget ledelse
 • Å bli en tydeligere leder
 • Lære mer
 • Sikre og trygge samholdet mellom lederne
 • Konflikthåndtering
 • Kommunikasjon
 • Motivere for å oppnå mål
 • Opptre mer konsekvent
 • Som gruppe – få samme forståelse av ledelse

[title size=”2″]Tema 1. Arbeidsforholdet[/title]

[tabs tab1=”Arbeidsforholdet” tab2=”Kommunikasjon og Styring” tab3=”Endringsledelse” tab4=”Arbeidsmiljøet” tab5=”En verdig avslutning”]

[tab id=1]

 • Rekruttering
 • Lønn
 • Overtid
 • Arbeidstid
 • Permittering
 • Ferie
 • Innbokskontroll

[/tab]
[tab id=2]

 • Se de ansatte
 • Medarbeidersamtalen
 • Gjør de ansatte stolte
 • Klar tale
 • Kommunikasjon
 • Irettesettelse og Advarsel
 • Firmafester

[/tab]

[tab id=3]

 • Unge, gamle og gravide
 • Sykefravær og dødsfall
 • Omorganisering
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Vennetjeneste eller korrupsjon
 • Varsling
 • Innleie

[/tab]

[tab id=4]

 • Overvåkning og Sikkerhet
 • Hjelp de ansatte er på Facebook
 • Arbeidsmiljø-undersøkelser
 • Teamutvikling og personlig utvikling
 • Mobbing

[/tab]

[tab id=5]

 • Oppsigelse
 • Avskjed og suspensjon
 • Pensjon
 • Når de beste sier opp

[/tab]

[/tabs]

[title size=”2″]Rekruttering[/title]

Eureka Pumps er i vekst, så rekruttering har fokus. Selskapet har HR som støttefunksjon, så endel av det praktiske har lederne god hjelp til.

Vi stoppet opp med 2 stikkord:

[title size=”3″]1. Ærlighet varer lengst[/title]

Det er lett å tegne glansbilde av seg selv som arbeidsgiver. Men en fremstilling som ikke grunner i virkeligheten fører ofte til at medarbeidere opplever et løftebrudd mellom hva de er lovet og hva de faktisk får på arbeidsplassen.

[title size=”3″]2. Mottak av nyansatte[/title]

Ifølge Cathrine Filstad på BI tar det i gjennomsnitt ett år å etablere seg på en ny arbeidsplass. Allerede fra første dag må organisasjonen opp til eksamen hos den nye medarbeideren.

Er det samsvar mellom liv og lære? Lever virksomheten opp til sine løfter i annonsene? Klarer organisasjonen å leve opp til forventningene fra de nye medarbeiderne?

[title size=”2″]Arbeidstid – Overtid[/title]

Konsentrert om oppgaven

 

Det neste tema som fikk stor oppmerksomhet var Arbeidstid – Overtid. Oppgaven var å lese igjennom en historietekst og gi innspill til løsninger. Kan vi forvente arbeidstimer utover normaltid uten overtidsbetaling? Er det nok å sende de som har stått på tidlig hjem en fredag, eller å spandere en ferietur?

AML kapittel 10 er igrunnen helt klar – arbeid utover lovens rammer for normaltid skal betales med overtidsbetaling. Men… så er det ofte et men… Kapittel 10-2 har unntaksregler for ledende personell og for personell i særlig uavhengige stillinger. Jobben vår da som ledere blir å vurdere om den enkelte kommer inn under en av disse unntakskategoriene.

Det er ikke bare i denne samlingen at temaet blir diskutert, Rambøll Management Consulting har gjennomført en undersøkelse om arbeidstakere i ”særlig uavhengige stillinger” og ”ledende stillinger”, på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartmentet. Rapporten ble lagt ut 14. mai 2014 og lenke til rapporten finner du HER

Reglene for arbeidstid for arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger er et naturlig tema for det arbeidstidsutvalget vi skal sette ned, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Blir interessant å følge arbeidstidsutvalget, mulig vi etterhvert vil se endringer.

 

[section_separator divider_candy=”top” icon=”fa-check” icon_color=”#2059cc” bordersize=”1px” bordercolor=”#2059cc” backgroundcolor=”” class=”” id=””]

 

[title size=”2″]Deltakerevaluering[/title]

Et av de viktige punktene for meg med #referansekunde er å få deltakerevaluering etter hver samling. Både score mellom 1 og 6, og ikke minst kommentarer og innspill til forbedringer.

Nedenfor finner du svarene fra 11 deltaker. Er fornøyd med scoren, men det er ingen hvilepute. Her er også punkter å forbedre.

 

lederkurs, lederutvikling. lederprogram

[title size=”2″]Hva fungerte bra i denne samlingen[/title]

 • Bra og kunnskapsrik foreleser. Veldig bra å sitte samlet og diskutere i en uformell setting
 • De gode diskusjonene, fint å få en liten oppgave. Det var artig å se hvordan vi tolker tekst mm så forskjellig
 • Fikk til diskusjoner i felles forum.
 • Tema, tips!
 • Jeg syntes det meste fungerte bra (litt flere pauser etter en lang dag). Under gruppearbeidet var det stort engasjement så det var tydelig at dette var et viktig tema.
 • Gode eksempler, kunnskapsrik kursleder, bra “lærebok”
 • At gruppen blir bedre kjent slik at deltakerne kan bruke hverandre i situasjoner som oppstår. Stoffet gjennomgått var altfor “lett” og enkle vinklinger. Litt overfladisk.
 • At det er ett lukket kurs for selskapet. Det gjør at tema og samtaler kan være langt mer “spisset” mot vår hverdag

[title size=”2″]Har du innspill til forbedringer for fremtiden[/title]

 • Spisse det mot krav til leder. Avstemme innhold noe mot konsern/større bedrift selv om vi er en liten avdeling
 • Ingen spesielle så langt
 • Legge neste samling til tidligere på dagen.
 • Nei
 • Veldig nyttige temaer som ble tatt opp selvsagt, men saker som er knyttet til f.eks AML synes jeg hører til i ett eget opplegg, og skulle vært en egen serie samlinger. Det gikk for mye tid på saker som vi uansett ikke kan få løst under slike korte samlinger. Mer fokus på saker som vi kan ta med oss ut i hverdagen etter dette kurset som er relativt kort mao.

[title size=”2″]Det videre arbeidet[/title]

Jobbe videre med forventningsavklaringer.  Se på muligheter for å spisse programmet enda bedre mot det bedriftsinterne.

Neste tema er Kommunikasjon, da skal vi snakke mye, om å snakke sammen. Det er bare å glede seg 🙂

2 thoughts on “Arbeidsforholdet og arbeidstid

 1. Øyvind Jacobsen Reply

  Utrolig bra og modig at du legger ut deltakerevalueringen. Det gir deg stor troverdighet. Håper også at du får innspill utenfra på hvordan du kan utvikle programmet videre. Lykke til!

  • Ingfrid Landsnes Post authorReply

   Takk Øyvind. Kjennes litt tøft å legge ut evalueringene, men samtidig er det jo disse evalueringene som gir meg energi til å fortsette. De innspillene som allerede er kommet inn er jo gull verd i fortsettelsen, episode 02 i juni, bare å glede seg 🙂 #referansekunden gir meg her det beste grunnlaget for at lederprogrammet skal bli en suksess, det er bare å ta av seg hatten for Eureka Pumps! Potensielle nye kunder til lederprogrammet vil lettere kunne se hvem jeg er, hva og hvordan jeg leverer.

   – Ingfrid

Kommenter gjerne