De ansatte speiler godt lederskap

Ledelse, lederutvikling, organisasjonsutvikling

Alltid kjekt å høre hva ledere selv mener er viktig i sin lederrolle  – KPMG har årlig en undersøkelse med toppledere. Her er et lite utdrag fra årets undersøkelse om tema – Lederskap

KPMGs Toppleder- undersøkelse 2013 – samtaler med 30 fremtredende norske næringslivsledere

“Å skape en prestasjonskultur står sentralt hos topplederne. Viktige lederoppgaver som fremheves er å fastsette riktige mål, retning og tempo og få alle til å trekke i samme retning. Endringer i markedet, produkter, teknologi og rammebetingelser krever en kultur bygd på innovasjonskraft og endringsvillighet. Et åpent og ærlig lederskap er derfor viktig for å skape nødvendig tillit. Gode lederegenskaper som trekkes frem er evnen til å motivere og løfte de ansatte, samtidig som medarbeidere ansvarliggjøres på resultater og samhandling. Det krever en synlig ledelse som går foran og viser vei.”

 

Her er noen av områdene topplederene valgte å fokusere på i sitt lederskap

“Godt lederskap karakteriseres ved hvordan en leder håndterer de ansatte”

  • Lytter
  • Stiller de rette spørsmålene
  • Skaper entusiasme
  • Synlige ledere som er engasjerende, motiverende og inkluderende
Link til KPMG rapporten
Link til hele KPMG rapporten

Omdømme

Arbeidsmarkedet er transparent og omdømme er avgjørende for om selskapet klarer å tiltrekke seg de beste hodene. De ansatte i dag kjenner sin verdi og må føle seg verdsatt. Nyansatte må raskt kunne identifisere seg med verdiene og oppleve samhold. Mange trekker også frem viktigheten av en kultur med humør og entusiasme – ha det gøy på jobb.

Tydelig kommunikasjon

For en leder blir det avgjørende å ha helhetsoversikt, for å se de tiltak og behov som er nødvendige ved neste korsvei. Det  krever en tydelig kommunikasjon i organisasjonen.

Må tåle en støyt

En leder må få ting til å skje i rett tid. Å ha vilje til å gjøre en forskjell, fremheves som en uvurderlig egenskap. Samtidig må en leder være sterk i motgang og ydmyk i medgang. Det innebærer at man ikke må ta noe for gitt i medgang og lederen må tåle en støyt og et trøkk i motgang.

Delegering og konsekvenser

Bygging av et sterkt lederteam og et mellomledernivå som er utholdende og tar utfordringene, er helt avgjørende for en høy gjennomføringsevne. Detaljstyringen må begrenses. Å få med seg de beste øker hastigheten på implementering av handlingsplaner. Delegering av ansvar og tillit blir derfor en faktor som tillegges vekt. I en lærende organisasjon må det være lov å feile, men det må læres av de feil som gjøres. Samtidig må feil holdninger og adferd få konsekvenser.

Bildecredit

2 thoughts on “De ansatte speiler godt lederskap

  1. John Kjetil Wang-Hansen Reply

    Nikker anerkjennende til dette. Ledere lytter først, så lærer og så leder de. Vis meg en organisasjon så skal jeg si deg hva slags leder den har, vis meg en leder så skal jeg fortelle deg hvordan organisasjonen er. Keep on blogging!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *