Få hjelp til å velge og å komme igang med digitalisering tilpasset deg og din bedrift med meg som din rådgiver

Covid 19 pandemien har gitt oss mange ekstra utfordringer, men vi har også lært oss å ta i bruk og sett nytten av digitale verktøy, kanskje ikke minst kommunikasjon internt og eksternt ved bruk av video. Mange bruker ordet sjokkdigitalisering om det som har skjedd det siste året.

De digitale verktøyene byr på fantastiske muligheter for deg og din organisasjon til system, fleksibilitet, ansvarsdeling, effektivisering, god kommunikasjonsflyt og mye mer, ta dem i bruk!

En digital arbeidsplass utnytter de mulighetene digital teknologi gir til større åpenhet, mer samarbeid, høyere involvering og mer deling noe som gjør interne og eksterne prosesser mer effektive og av bedre kvalitet.

Hvordan kan de hjelpe deg og din bedrift?

Du har vokst og ser at organisasjonen, prosessene og verktøyene ikke helt henger sammen lengre, men tiden strekker ikke til og du har behov for hjelp.

Du kjøpte en gang Microsoft 365 og har forstått at det gir tilgang til mange flere programmer enn word, powerpoint og XL men ser at tiden ikke strekker til for å vurdere de muligheten som finnes. (Jeg kan hjelpe deg å navigere i Microsoft 365 universet, vise mulighetene og sammen med deg velge de programmene som gir mest effekt hos deg.)

Du er gründer og ønsker deg en digital profil, synlighet og salg på nett. La meg bli med deg på veien i valg av digitale systemer, nettside, markedsføring.

Digitalisering

Jeg kan på det varmeste anbefale Ingfrid Landsnes og Organisasjonsrådgiveren som en profesjonell og samtidig varm om menneskelig veileder. Jeg trengte hjelp til å få min bedrift, synlig i sosiale medier og på nett generelt. Og det fikk jeg GOD hjelp til. Jeg fikk klar og tydelig veiledning på å ha fokus på hvem jeg er i min bedrift og hva som bør være fokus. Det er ikke lett å finne ut av hva kundene der ute vil ha! Hva innholdet skulle være, fikk jeg god veiledning på, fikk oppgaver mellom avtalene og fikk god, konstruktiv tilbakemelding.

Jeg lærte alt fra å sette opp bedriftssider på Facebook, Linkedin og Instagram til å forstå hvordan algoritmer fungerer. Viktige detaljer man ikke tenker på, kunne Ingfrid hjelpe med. Ingfrid er tålmodig, forklarer på en måte som er veldig forståelig og har stor kunnskap på feltet! Jeg har hatt vekst og fremgang etter samarbeidet med Organisasjonsrådgiveren. Anbefales

Elisabeth Hellerdal – Gründer

👉 Digitalisering handler om å få mennesker, teknologi og prosesser til å samspille. Digital ledelse krever ny kunnskap, du må jobbe annerledes og sette andre typer mål for å lykkes med digitalt lederskap.

👉 Du ønsker deg en digital arbeidsplass men ser at du og dine ansatte trenger mer kunnskap. Jeg kan hjelpe deg å skape nysgjerrighet og positiv endringsenergi for nye verktøy og arbeidsprosesser.

👉 Du er på vei inn i hybridarbeid som normalen hos dere, jeg kan hjelpe deg med kunnskap om hva som må til av endringer hos menneskene, prosessene og teknologien.

Ny nettside

Jeg kan anbefale Ingfrid Landsnes sine tjenester på det sterkeste, både som organisasjonsrådgiver for bedrifter og kunder, og individuelle tjenester som angår det digitale og markedsførings strategier.

Hun er dyktig og kan sitt fag, har mye kompetanse, lytter til kunden og ser fort helhetsbildet.

Jeg har benyttet Ingfrid sine tjenester tidligere da jeg drev mitt eget firma, som sparringspartner og strateg.

Les mer om Ingfrid som din coach

Og senest vinteren 2021 hyret jeg henne inn til å sette opp og utforme nettside for meg i wordpress, da jeg ønsket å få laget en ny nettside for min kunst.

Benytt deg av Ingfrid sine tjenester. Du vil ikke angre. Hun hjelper deg.

Hege Walmsnæss Refsnes – Kunstner

Mangler du kapasitet og kompetanse til å ta i bruk mulighetene som finnes i digitale verktøy?

  • Analyse av den digitale arbeidsflyten i bedriften din – utnytter du muligheten dine digitale programvarer gir deg?
  • Vurderinger og valg av nye digitale systemer tilpasset din bedrift og dine behov
  • Har du Office 365 sier du? La oss se på de mulighetene som ligger i programvarene du allerede betaler for.
  • Teknisk assistanse til digitale arrangement som webinarer, Facebook Live etc. (Co-host)
  • Utarbeide og utføre opplæringsprogram i din organisasjon for å trygge ansatte i bruken av digitale verktøy
  • Sette opp og vedlikeholde enkle nettsider
  • Lage den presentasjonen du aldri fikk tid til og/eller malen du trenger fremover

Ingfrid Landsnes

Jeg startet selskapet Organisasjonsrådgiveren i 2010 etter mer enn 20 års erfaring i drift og ledelse av større selskap. Jeg har selv følt på kroppen utfordringene når systemer, roller og ansvar ikke helt henger sammen og kjent følelsen av å ikke strekke til når viktige oppgaver blir skjøvet frem i tid.

I flere år har jeg tatt i bruk teknologi og nye verktøy for å organisere og systematisere arbeidsprosesser, forenkle kommunisjonsprosesser både internt og eksternt. Jeg bare elsker når alt har sin plass, når det er enkelt å finne frem og kommunikasjonen flyter uten e-poster og dokumenter på skrivebordene til den enkelte 😅

Ta kontakt for prat om hva jeg kan hjelpe deg med