Har du etterfølgerplaner når nøkkelpersoner slutter?

Vi vet at mennesker slutter, ønsker å få andre ansvarsområder, blir utsatt for ulykker, dør, pensjoneres………… Ta den viten på alvor og planlegg for det.

Det er mennesker, eller viktigere, de rette menneskene, som utgjør den store forskjellen. Hva er det som sannsynligvis skjer med organisasjonen når en sentral leder blir borte uten en etterfølgerplan på plass? Ofte er det ikke noen til å ta over, eller man hopper i midlertidige løsninger hvor etterfølgeren mangler nødvendig kunnskap, er uforberedt på oppgavene eller sågar uegnet i posisjonen.

Uansett tilfellet kan situasjonen bli kritisk for organisasjonen. Fortjeneste kan gå tapt og være vanskelig å bygge opp igjen.
Forsvarlig videreføring og etterfølgerplaner kan bidra til å forhindre at virksomheter stopper opp og i verste fall må avvikle.

I organisasjonsutvikling er etterfølgerplanlegging prosessen man benytter for å identifisere og å forberede egnede ansatte, gjennom veiledning, opplæring og jobbrotasjon, til å erstatte nøkkelposisjoner i virksomheten. Dette er et verktøy som nok ikke er så vanlig i små og mellomstore virksomheter, men kanskje nettopp der vil en slik plan være nyttig da disse ofte er spesielt sårbare når nøkkelpersonell slutter.

Prosessen kan deles inn i 5 trinn:

 1. Definere nøkkelposisjoner
 2. Identifisere mulige kandidater
 3. Medarbeidersamtaler avholdes
 4. Definere utviklingsbehov for den enkelte kandidat
 5. Implementere avtalte planer i organisasjons- og lederutviklingsprogram

Etterfølgerplaner innebærer å ha jevnlig gjennomgang av nøkkelposisjoner- og kandidater, da det ofte tar år å utvikle fagekspertise og/eller lederegenskaper. Dette vil sammen med en handlingsplan sikre minst mulig avbrudd i personens ansvar og derfor organisasjonens effektivitet. En handlingsplan må tydelig vise hvilke faktorer som må bli tatt hensyn til og prosessen som skal følges for å kunne beholde eller erstatte den aktuell personen.

Med etterfølgerplanlegging kan en bedrift som er vellykket fortsette som før, uten et for stort vakuum som naturlig oppstår når personer i nøkkelposisjoner slutter. Virksomheter utvikler seg og lykkes fordi de har nøkkelpersoner og toppledere med erfaring, “drive” og evne. Uten skikkelig etterfølgerplanlegging er den fremtidige suksessen av virksomheten overlatt til tilfeldighetene, særlig hvis det er toppleder som blir borte. Under slike forhold, hvis det lykkes i det hele tatt, er det av hell og tilfeldigheter at virksomheten kan fortsette som før.

Slike planer er ikke nødvendigvis så avanserte, her kan du laste ned en enkel Etterfølgerplan

Lykke til 🙂

————————————————————————————————————————————————

Husk at du også kan stille spørsmål og gi kommentarer – om dette- eller andre tema som har med #menneskerpåjobb å gjøre – på Facebooksiden Organisasjonsrådgiveren

5 thoughts on “Har du etterfølgerplaner når nøkkelpersoner slutter?

 1. Alain Fassotte Reply

  For en fin og viktig bloggpost Ingfrid.

  Jeg syns at en hver leder bør peke ut eller ansette en naturlig etterfølger. Helst en som er bedre enn enn-selv.

  Takk for tips på å sette dette ned på papiret og lage en prosess for å minimere risiko ved frafall.

 2. Per Joehns Reply

  Mycket bra bloggpost som beskriver och belyser varför det är viktigt att ha en plan för ersättare till nyckelpersoner. Och det är viktigt att betona att nyckelpersoner inte alltid är top management utan oftast personer längre ner i organisationenen med ibland ovärderlig kunskap kring processerr, kunder… I företag/organisation är det ofta en självklarhet att tänka långsiktigt och säkerhetsmässigt vad gäller produktionsapparaten. Man underhåller maskiner, investerar i nya maskiner, underhåller kundregister, har reservkraftverk i fall strömmen inte fungerar och så vidare. Men det är inte lika självklart att tänka på samma sätt kring människorna i organisationen.

  Men jag tror att detta är något som kommer att bli allt viktigare och bli allt vanligare. Allt fler organisationer har nu åter fått upp intresset för att hantera kompetensförsörjningen genom att systematisera och skaffa bra it-stöd. Man har kompetenplaner för sin aanställda etc. Jag tror att ett naturligt steg blir att ställa sig frågan.. .”vem sitter på avbytarbänken” och är beredd att hoppa in om någon av spelarna skadar sig.

  • Ingfrid Landsnes Reply

   Hei Per
   Tusen takk for god presisering. Nøkkelpersoner kan du finne i hele organisasjonen! Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke stillinger og personer det gjelder sammen med utvikling av “innbytterbenken”

 3. Pingback: Vem tar vid när nyckelpersonen plötsligt slutar eller förolyckas? | Joehns

Kommenter gjerne