Har du snakket med ham?

spørsmål coaching ledelse

Spørsmål som dukker opp på mitt bord ligner ofte på dette:

Han/hun gjør ikke jobben sin, kommer alltid for sent, krangler med en kollega, er snart pensjonist, vil slutte, vil ha mer lønn, sender for mange mailer, nekter å stille i medarbeidersamtale, vil gå på enda et kurs, representerer ikke firma på en god måte, lukter alkehol om morgenen…… Hva gjør jeg?

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]Still spørsmål, snakk sammen[/title]

Jeg stiller alltid et første spørsmål: “Har du snakket med den det gjelder om dette?”
Forbløffende mange ganger er svaret nei. “Tenk om jeg sier noe galt, tenk om det ikke var det de mente, at jeg tolket det feil. Tenk om det ikke var alkohol jeg kjente lukten av”

For å komme videre i “Tenk Om”, må du tørre å spørre og åpne opp for dialog!

Hva er det som gjør at det er så vanskelig å snakke med våre nærmeste kolleger – våre medarbeidere – de vi er ledere for? For å svare på det spørsmålet må vi gå tilbake til lenge før “utfordringen” dukket opp. Vi må utvikle en åpen kultur hvor det å snakke sammen er en del av hverdagen på godt og vondt. Det må kjennes naturlig å stille spørsmål også når saken er vanskelig.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]Lederråd[/title]

Her er noen praktisk lederråd som jeg setter stor pris på og som vil gi deg som leder den plattformen og tryggheten du trenger for å tørre å stille spørsmål når det dukker opp utfordringer.

 • Du er tydelig i dine forventninger
 • Du bruker mye tid på å forsikre deg om at folk forstår hva som er forventet av dem og hva det betyr i praksis
 • Du er nøye med å være en god rollemodell
 • Du synes at konsekvenser skal komme naturlig OG MED EN GANG
 • Du tar dine ansatte på fersken i å gjøre noe riktig/galt (hver dag) og sier det til dem MED EN GANG
 • Du følger opp for å påvirke folks prestasjoner

Så…. når du får et vanskelig spørsmål eller oppdager noe du ikke liker setter du deg ned og snakker med den det gjelder, med en gang!

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]Snakk sammen[/title]

Noen råd som har hjulpet meg til å bli en bedre, mer aktiv lytter (husk en munn og to ører)

Unngå å:

 • Komme med motargumenter og forsvare deg eller andre
 • Foreslå løsninger/komme med råd
 • Gi vurderinger
 • Stille for mange spørsmål
 • Stille ledende spørsmål
 • Svare på spørsmål

Gjør:

 • Vis full oppmerksomhet (husk kroppsspråk og øyne)
 • Gjenta det som blir sagt
 • Reformuler det som blir sagt for å sjekke at du har forstått det riktig
 • Speil følelser
 • Utforsk det som blir sagt med åpne spørsmål

Neste gang du trenger å diskutere personalutfordringer svarer du; “JA selvsagt,” på spørsmålet om du har snakket med den det gjelder.  – Og det rare er at du vil få mindre behov for ny diskusjon, dere har sammen funnet ut av det og jobber godt videre.

Skulle det allikevel være behov for ny diskusjon, vil du sammen med dine støttespillerer kunne jobbe videre med et bakteppe som er riktigere og med bedre kunnskap om hva utfordringen egentlig gjelder.

Lykke til 🙂

2 thoughts on “Har du snakket med ham?

 1. Pingback: Anmeldelse av boka “Bedre ledelse” « Ingfrid Landsnes

 2. Pingback: 10 Suksesskriterier for en velykket Omstillingsprosess « Ingfrid Landsnes

Kommenter gjerne