Hjelpeløst lederskap skaper kultur

NRK: Noen må gå, skrev Elin Ørjaseter i 2013 i forbindelse med “Romkvinnesaken” i NRK

blockquoteSjefene i NRK vil ikke omplassere noen som følge av romkvinnesaken. Derimot skal alle medarbeidere kurses i etikk. Dette er klassisk hjelpeløst lederskap. Man iverksetter store tiltak som ikke treffer.

Tenk deg en oljearbeider som blir avslørt med promille i rutinesjekk på vei ut til Nordsjøen. Sjefen forsikrer at dette får ingen konsekvenser for ham det gjelder, han får gå om bord i helikopteret for å jobbe som vanlig. Sjefen på sin side “tar ansvaret” og bestemmer at alle på plattformen skal gjennom et grundig AKAN-opplegg på grunn av episoden. Samtlige ansatte skal også ved hvert eneste skiftstart på plattformen diskutere verdien av edruskap. Komisk? Ikke i NRK. Hans Tore Bjerkås sier til Dagens Næringsliv fredag at NRK nå skal sluse alle programfolk gjennom et grundig etikk-kurs. Ja, den etikk-håndboken de har fra før skal sogar innarbeides bedre. 

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]Forventninger som skaper kultur[/title]

Bloggposten til Elin Ørjaseter, tydeliggjør for meg hvordan kulturer utvikles i forhold til de forventningene som legges til grunn i lederskap og organisasjonsutvikling. Jeg er overbevist om at du som leder kan skape den kulturen du ønsker hos dere ved å være bevisst i forhold til oppbygningen av de rammene dere velger å jobbe innenfor.

Med rammer mener jeg her gitte retningslinjer, konsekvenser og kommunikasjonsmetoder.

Hvordan tror du dine ansatte tenker?

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]1 – Jeg må jo ha en jobb [/title]

Vi forventer at du som ansatt IKKE vet organisasjon og ditt eget beste, så vi lager til retningslinjer, programmer og konsekvenser som strammer inn din bevegelsesfrihet og gjør det lett for organisasjonen å gi deg reprimander og muliggjør en oppsigelse. Vi forventer at du er lydig til gitte instrukser og utfører arbeidet innenfor de rammer vi setter.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]2 – Jeg forventer at jobben legger forholdene til rette for meg[/title]

Vi har en “one fit all” håndbok, med nøyaktig beskrevne retningslinjer for hvordan vi ønsker det skal være hos oss.  Vi sender deg på kurs og samlinger så du er godt kjent med hva som forventes. Er det noen som ikke får det til samles vi på ny. “Det var visst litt vanskelig dette” . Vi forstår at du synes det er vanskelig men håper at du skjønner vi må ha noen regler.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]3 – Jeg har ansvar for egen jobb og utvikling[/title]

Vi forventer at du kan tenke selv, at du er kapabel til å utføre jobben din i henhold til de mål og de forventningene vi har snakket- og er enige om. Vi forventer at du selv tar kontakt om det er uklarheter og når du er usikker på egne beslutninger. Vi forventer at så lenge du er hos oss er du er i utvikling i takt med organisasjonen. Hos oss er det lederens oppgave å formidle og gjennomføre konsekvenser den dagen du er på tvers.

Som leder i en organisasjonen velger du den kulturen som utvikles hos deg! Tenk over hvilke forventninger du formidler til dine ansatte og hvilken kultur du dermed er med å skape!
 

5 thoughts on “Hjelpeløst lederskap skaper kultur

 1. Trond Hegglund Reply

  Jeg synes det er bra å ha ett humanistisk syn på menneskelige feil jeg.
  Har man behov for å bryske seg/si opp medarbeidere/statuere et eksempel og benytter sjansen når noen har dummet seg ut, er det min erfaring at det er et tegn på svakt lederskap og svake ledere. Fordi de er nemlig ofte handlingslammet i det daglige. Det er i det daglige ledelse skal og må utøves ☺ I kriser må du stå bak din hird, styrke din fylking og holde fanen høyt, ikke slakte ned dine egne vikinger. Det er gammel visdom!
  Om de ansatte er utrustet til å utføre arbeidsoppgavene de er satt til å gjøre er det ledersoppgave å evaluere og gi tilbakemeldinger på i det daglige. Så om en ansatt ikke utfører sin jobb, om en ansatt er full eller bryter etiske retningslinjer, så peker det direkte tilbake på min ledervurdering som har latt den ansatte stå i stillingen. Dermed har jeg to alternativer: gå av selv eller innføre etikk kurs. Hvis jeg skal gå av hver gang jeg gjøre en feilvurdering blir det lite kontinuitet. Kontinuitet trengs for å oppnå resultater. Dermed står vi kun igjen med ett alternativ; etikk kurs 😉

  I tråd med det humanistiske synet på feil, vil jeg fortsette å følge bloggen din selv om jeg synes dette innlegget ditt om hjelpeløst lederskap er skivebom.
  Fordi jeg stort sett synes jeg bloggen er givende, interessant og faglig inspirerende.
  Så takk for en fin blogg ☺

  Ser frem til neste innlegg, ønsker deg en fin uke!

  Med vennlig hilsen / Best regards

  Trond Hegglund
  Sr. konsulent/organisasjonspsykolog

  Assessit Stavanger AS
  Stokkamyrveien 13
  N-4313 Sandnes
  the@assessit.no

  • Ingfrid Landsnes Reply

   Først tusen takk for kommentar og fine ord 🙂

   At du mener dette innlegget er skivebom utfordrer meg og andre lesere til å tenke over lederskap og da har vi oppnådd det både du og jeg er på jakt etter! Så er jeg ikke sikker på at vi er så uenig.

   Det er i det daglige ledelse skal og må utøves ☺ I kriser må du stå bak din hird, styrke din fylking og holde fanen høyt, ikke slakte ned dine egne vikinger. Det er gammel visdom!

   God gammel visdom, kunne ikke vært mer enig! Men så har jeg et men! Om du som leder ikke tar ansvar og det ikke får konsekvenser i de tilfeller enkeltmennesker går på tvers av det vi er enige om hos oss, gjør du organisasjonen en bjørnetjeneste. For meg blir det “skivebom” 😉 når leder skaper forventninger om en alle for en holdning tror jeg mange av oss føler vi blir fratatt vårt behov for selv å styre og ta ansvar for egen hverdag! “Samme hva jeg gjør så styres det jo etter de som ikke følger med”
   Jeg mener definitivt ikke at sparken og rett ut, om noen gjør en bommert, er veien å gå, feil gjør vi hver dag og det må det være rom for! Det må håndteres på en måte som gir utviklingsmuligheter for den enkelte, ikke med å bryske seg eller si opp. Så vil det være utviklingsønske-og vilje hos den enkelte som eventuelt fører til sterkere konsekvenser som det å måtte “ta hatten å gå”. Men alle for en kan jeg ikke se på som veien å gå. For meg er ikke det et humanistisk menneskesyn.

   Takk igjen for kommentar som utfordrer, Trond og en flott uke til deg også 🙂

 2. Ingrid Reply

  MIn erfaring er at vi har for mange ledere som er konfliksky og derfor ikke tar de vanskelige samtalene med de det gjelder. Enklere å sette i verk tiltak som gjelder alle

  • Ingfrid Landsnes Reply

   Det er desverre min erfaring også Ingrid. Det resulterer ofte i det motsatte av hva en ønsker å oppnå, mange blir skuffet og dem det gjelder har fortsatt ikke tatt meldingen.

 3. Pingback: Anmeldelse av boka “Bedre ledelse” « Ingfrid Landsnes

Kommenter gjerne