Leder; Hva er din historie?

Tre tips for å finne din historie

Vær en åpen leder

En god måte å bygge relasjoner mellom deg selv og andre på, er å dele informasjonen om hvem du er, hvor du kommer fra og dine erfaringer. Å være sårbar og dele litt om livet ditt hjelper andre til å bli kjent med deg og til å se deg som mer enn bare rollen din som leder.

Hvorfor nøler så mange ledere med å  dele informasjon om seg selv? Tror vi at å vise sårbarhet er uprofesjonelt eller et tegn på svakhet? Det er det selvfølgelig ikke.

Bygg din #bedriftskultur på det vi idag vet fungerer, åpenhet, trygghet, tillit….

Del dine historier, både suksesser og fiaskoer, de som har formet deg som menneske og som leder. Disse historiene hjelper dine ansatte til å lære mer om hva som trigger deg og hjelper dem til bedre å forutse hvordan du som leder vil reagere i visse situasjoner og ikke minst hvorfor.

[Tweet “Som leder kan du påvirke relasjonene til menneskene rundt deg. Ikke gjør det til en gjettelek!”]

Ta deg tid til å dele noen av de viktigste påvirkningene i livet ditt, mennesker og hendelser som har formet deg, ikke bare som leder, men også hvor dine verdier kommer fra og hva du forventer av deg selv og andre.

3 tips for å finne din historie

1. Ta deg tid til å reflektere

Husk at synspunktene dine ikke ble til på en dag. Du vil trenge tid til å utforske og tenke over hva som gjør deg til deg.  Ta deg tid til å tenke gjennom de menneskene og opplevelsene som har hatt innflytelse på deg. Skriv ned tankene, snakk om dem med en kollega, en mentor eller en venn, og få tilbakemeldinger. Kanskje du blir overrasket over hva du finner ut om deg selv 🙂

2. Illustrer med historier

Fakta er viktig, men personlige eksempler skaper historien om ditt liv. Bruk virkelige hendelser for å illustrere hvordan dine verdier og din ledelsesfilosofi har utviklet seg, ja, hvordan du ble den lederen du er i dag.

3. Ha mot til å være åpen og ærlig

Del det som er viktig for deg, hvor det kom fra, og hvorfor det er viktig.

  • Hvilke erfaringer, positive og negative, har formet deg?
  • Hvem i ditt liv har påvirket deg?
  • Hva har du lært underveis, og hvordan?

Når du har en oversikt over viktige mennesker og hendelser i livet ditt, skriv det ned. Det kan nok ta litt tid, men belønningen er et dokument som vil veilede deg i den viktigste delen av denne prosessen, å dele historien om deg selv med teamet ditt.

Kjære leder, del din historie

Du er ikke forfengelig, svak, eller selvsentrert når du deler din historie. I stedet skaper du en god relasjon ved å dele styrker og svakheter, og ved å oppmuntre andre til å føle seg trygge nok til å gjøre det samme. DET er egenskaper som kjennetegner en sterk leder og et sterkt team.

Som leder har du mulighet til å påvirke den relasjonen du vil ha til menneskene rundt deg. Ikke gjør det til en gjettelek!

[Tweet “Oppmuntre til åpne, trygge og tillitsfulle relasjoner, ved å dele din historie! #ledelse”]

Har du erfaringer med å dele din historie? Del den gjerne med oss andre i kommentarfeltet!

Inspiret av bloggposten Helping others know you as a leader

Kommenter gjerne