Frigjør tid til din kjernevirksomhet

Frigjør tid

Det er fantastisk når teknologien arbeider for oss og gjør hverdagen enklere, hva gjorde vi før VIPPS, liksom.

Covid 19 pandemien har gitt oss mange ekstra utfordringer, men vi har også lært oss å ta i bruk og sett nytten av digitale verktøy, kanskje ikke minst kommunikasjon internt og eksternt ved bruk av video. Mange bruker ordet sjokkdigitalisering om det som har skjedd det siste året.

De digitale verktøyene byr på fantastiske muligheter for deg og din organisasjon til system, fleksibilitet, ansvarsdeling, effektivisering, god kommunikasjonsflyt og mye mer, ta dem i bruk!

Mangler du kapasitet og kompetanse til å ta i bruk mulighetene som finnes i digitale verktøy? Trenger du å få system på administrative dokumenter og oppgaver? Da kan en virtuell assistent være akkurat det du har behov for!

Hva gjør en virtuell assistent?

Hvordan kan de hjelpe deg og din bedrift?

En VA er kort fortalt en selvstendig næringsdrivende som utfører ulike typer oppgaver for kundene sine. En VA kan – ut fra hva de har spesialisert seg på – utføre en lang rekke arbeidsoppgaver. Du frigjør arbeidsoppgaver som du enten ikke ønsker eller bør bruke tid på, slik at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten.

Du har vokst og ser at organisasjonen, prosessene og verktøyene ikke helt henger sammen lengre, men tiden strekker ikke til og du har behov for hjelp.

 • Jeg kan hjelpe deg å rydde og lage et system som gir mening for både ansatte og kunder.

Du kjøpte en gang Microsoft 365 og har forstått at det gir tilgang til mange flere programmer enn word, powerpoint og XL men ser at tiden ikke strekker til for å vurdere de muligheten som finnes.

 • Jeg kan hjelpe deg å navigere i Microsoft 365 universet, vise mulighetene og sammen med deg velge de programmene som gir mest effekt hos deg.

Ingfrid som din virtuelle assistent (VA)

Pådriveren som med entusiasme drar deg inn i en digital arbeidsplass. Som kan oversette organisasjonens behov til å ta i bruk nyttige, effektive digitale programvarer.

Sjekkliste når du skal velge din virtuelle assistent (VA)

 1. Tilbyr de tjenester som er en god match for dine behov?
 2. Er de tilgjengelige på de tidspunktene på døgnet du trenger dem?
 3. Har de akkurat den kompetansen du trenger?

Sjekklisten er et utdrag fra Ledernytt sitt innlegg “Virtuell assistent – en løsning på tidsmessige flaskehalser”

Som vi også ser av den artikkelen er virtuell assistent ikke et fag men en metode å levere tjenester på, så da dukker jo spørsmålet opp: Hva jeg kan hjelpe deg og din bedrift med 😀

Hva kan jeg hjelpe deg med som din virtuelle assistent?

Her finner du en oversikt over noen av oppgavene jeg i dag utfører for kundene mine:

 • Analyse av den digitale arbeidsflyten i bedriften din – utnytter du muligheten dine digitale programvarer gir deg?
 • Vurderinger og valg av nye digitale systemer tilpasset din bedrift og dine behov
 • Har du Office 365 sier du? La oss se på de mulighetene som ligger i programvarene du allerede betaler for.
 • Teknisk assistanse til digitale arrangement som webinarer, Facebook Live etc. (Co-host)
 • Hjelp med dokumenthåndtering, administrativt system, behov for litt opprydding
 • Utarbeide og utføre opplæringsprogram i din organisasjon for å trygge ansatte i bruken av digitale verktøy
 • Rydde i gamle dokumenter og sette dokumenthåndtering i system
 • Sette opp og vedlikeholde enkle nettsider
 • Lage den presentasjonen du aldri fikk tid til og/eller malen du trenger fremover
 • Skrive nyhetsbrev og følge dem opp

Min kompetanse

Get things done – Få det gjort

Jeg startet selskapet Organisasjonsrådgiveren i 2010 etter mer enn 20 års erfaring i drift og ledelse av større selskap. Jeg har selv følt på kroppen utfordringene når systemer, roller og ansvar ikke helt henger sammen og kjent følelsen av å ikke strekke til når viktige oppgaver blir skjøvet frem i tid.

I flere år har jeg tatt i bruk teknologi og nye verktøy for å organisere og systematisere arbeidsprosesser, forenkle kommunisjonsprosesser både internt og eksternt. Jeg bare elsker når alt har sin plass, når det er enkelt å finne frem og kommunikasjonen flyter uten e-poster og dokumenter på skrivebordene til den enkelte 😅

I dag har jeg konseptet Digital Arbeidsplass Live sammen med Morten Myrstad hos The New Company. Det er livesendinger med nyheter, trender og samtaler om den digitale arbeidsplassen som sendes på Facebook, Linkedin og Youtube. Les mer her

Tilgjengelighet

Jeg er tilgjengelig virtuelt når du har et behov og det er oppgaver som skal løses! Og… avtaler er til for å holdes så jeg leverer på den tiden vi har avtalt.

Ta kontakt for en uformell prat om dine utfordringer eller oppgaver som ligger på vent så vurderer vi sammen om jeg er den rette VA for deg. Du kan ringe +47 952 45 649, sende e-post til ingfrid.landsnes@me.com eller send en melding i Messenger som ligger her på siden nederst til høyre.

Jeg gleder meg til å høre fra deg!

En digital arbeidsplass utnytter de mulighetene digital teknologi gir til større åpenhet, mer samarbeid, høyere involvering og mer deling noe som gjør interne og eksterne prosesser mer effektive og av bedre kvalitet. Dette krever ansatte som er motiverte og positive til endringer i en kultur preget av trygghet og nysgjerrighet.

Kommenter gjerne