Foredrag

 

Jeg holder foredrag innenfor en rekke organisasjons og ledelsesområder. Jeg vektlegger den utøvende delen av ledelse og hvordan du kan gjøre teori til praktiske prosesser i din hverdag. Foredragene mine er sjelden like da jeg liker å gjøre meg godt kjent med oppdragsgiver og tilpasser det enkelte oppdrag ved behov, blant annet så kan du bestille foredragene også på engelsk. Jeg er kjent som konkret, praktisk og direkte i min kommunikasjon.

Du finner meg som endel av talerlisten og kan lese mer og ta kontakt der for foredrag og workshop.

Les mer på talerlisten

 

 

Get my new tutorial

How to Get More Leads From Your Home Page

Join over 15,000 subscribers to get my step by step guide for improving conversions on you