Teamutvikling for dere som skal samarbeide.

Hvorfor er han så irriterende?

Den spørsmålet har mange av oss tenkt og kanskje også sagt høyt 😅

Hvorfor finner du raskt “tonen” med noen mennesker, mens du kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med? Når vi forstår de spennende mekanismene i relasjoner, blir vi rause, fleksible og profesjonelle i mellommenneskelig samhandling. JTI kurset er et verktøy som gjør dere i stand til å bli bedre kjent med hverandre og knytte gode kollegiale bånd. 

JTI kurset hjelper mennesker som skal samarbeide til å unngå konflikter og oppnå gode relasjoner.

Linda Eide sier det godt:

“Det hjelper jo ikkje at den som seier noko, trur han skyt blink, når me som høyrer på, ikkje eingong ser blinken”

JTI kurs i 2 deler

Kurset er to-delt og kan settes opp som 2 halve dager eller en hel dag. Med bakgrunn i den enkeltes JTI preferanseprofil jobber vi med utvikling av den enkelte og teamets styrker og forbedringspotensialer.

  • Del 1 Hvem er jeg?
  • Del 2 Hvem er vi?

Målet er at teamet skal gå hjem denne dagen og møte hverandre på en litt annen måte neste arbeidsdag.

Ta kontakt for å bestille JTI kurs til ditt team

📞 95245649 📧 ingfrid.landsnes@me.com

Viktigheten av kunnskap om hvilke personlighetstyper som finnes i en bedrift

JTI kurs

Nesten skummelt å lese gjennom min personlige JTI rapport, hvor jeg kjente meg igjen gang på gang i det som ble beskrevet 😅

Dette er egentlig fryktelig undervurdert i den store sammenheng.

Det å være klar over hvilke personlighetstyper som finnes i en bedrift bør være avgjørende for hvordan man møter hver enkelt i e-poster, møter, samtaler også videre.

Om du kaller inn til et hastemøte for å drøfte og ta en viktig beslutning i selve møtet, må du tenke over hvem du har rundt bordet. Er det fem introverte og en ekstrovert, vil sannsynligvis meningen og tankene til sistnevnte bli det som blir avgjørende.

Er du klar over preferansene til de fem andre, gir du heller alle litt tid til å prosessere tankene for seg selv først – så vil du ha et mye bedre beslutningsgrunnlag.

Fredrik Fornes

En hel dag eller 2 halve dager (Del 1 – Hvem er jeg, kan også bestilles seperat)

1. Hvem er jeg?

Del 1 JTI – Jungiansk Type Indeks med fokus på deg som person og dine preferanser.

Hvem er jeg? – Bli kjent med deg selv og hvor du har dine styrker, forstå bedre dine egne arbeidspreferanser og hva som er “typisk deg” i gitte situasjoner. En forutsetning for personlig utvikling er selvinnsikt – at man greier å se seg selv utenfra, og hvilken effekt man har på ulike personer rundt seg.
Med din egen JTI profil som rammeverk vil du bedre forstå likheter og forskjeller mellom deg selv og andre mennesker, hvorfor du foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor du raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens du kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

Den enkelte deltaker får:

  • Nettbasert JTI- preferanseundersøkelse
  • Personlige JTI-rapport
  • JTI-boken «Typeforståelse, en praktisk innføring
JTI kurs får toppscore

2. Hvem er vi?

Del 2 JTI – Jungiansk Type Indeks med fokus på oss og hvordan vi er forskjellige

Denne delen forutsetter at du har deltatt på JTI – Jungiansk Type Indeks Del 1 med fokus på deg som person og dine preferanser. 

Teamprofilene er bygget på en analyse av hvilke typer aktiviteter som inngår i prosessen fra det å oppdage behovet for en tjeneste eller et produkt til et marked og fram til det tidspunktet da bedriften kan levere produktet eller tjenesten. Hvordan vi er forskjellige, hva det betyr i hverdagen og i hvilke teamroller den enkelt personprofil mest sannsynlig vil føle seg komfortabel. Hvordan du kan bruke kunnskap om preferanser til å bygge opp det beste teamet.

Er du nysgjerrig og ønsker å lære mer om JTI person- og teamprofiler finner du det her: JTI – Jungiansk Type Indeks

JTI kurs Ingfrid Landsnes

Kursholder Ingfrid Landsnes

Ingfrid har mer enn 20 års erfaring fra ulike roller innen drift og ledelse. Siden 2010 har hun med eget selskap bistått bedrifter til å ta gode valg i deres utviklingsarbeid. Les mer om Ingfrid her

Ingfrid er en relasjonsbygger med svært gode formidlings – og kommunikasjonsevner. Stikkord er synlig, åpen, tydelig og engasjert. Gjennom Ingfrids lange og brede erfaring som leder og organisasjonsrådgiver kan hun bistå din bedrift til å oppnå resultater sammen med menneskene du har med deg.

Hun har etter sin JTI sertifisering i 2011 hos Optimas Organisasjonspsykologene gjennomført utallige både team og 1:1 JTI kurs og workshop. Hun oppnår toppscore både på kvalitet og presentasjon av stoffet sammen med evnen til å inspirere og engasjere.

Ta kontakt for å bestille JTI kurs til ditt team

📞 95245649 📧 ingfrid.landsnes@me.com

Jungiansk Type Indeks (JTI)

Den Jungianske Type Indeks (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i “bra” eller “mindre bra”. JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden.

Kommenter gjerne