Jungiansk Type Index JTI

JTI som verktøy

Jeg er sertifisert bruker av JTI – Jungiansk Type Index. Det gir et flott utgangspunkt for å starte den selvinnsikt som er nødvendig i utviklingen av oss selv – som ledere og mennesker.

Du får et verktøy som gjør deg i stand til bedre å forstå deg selv og teamet ditt (kultur, styrker og utfordringer)

Når vi forstår de spennende mekanismene i relasjoner, blir vi rause, fleksible og profesjonelle i mellommenneskelig samhandling.

Den Jungianske Type Index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i “bra” eller “mindre bra”.

JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden.

JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

JTI er verdifull ved blant annet:

 • Karriereutvikling og karriererådgivning
 • Teamutvikling
 • Lederutvikling
 • Ledelsesrådgivning
 • Arbeidsmiljøutvikling
 • Konflikthåndtering
 • Kompetanseutvikling / personlig utvikling
 • Yrkesvalg
 • Læringsstil

Du kan lese mer om JTI som verktøy her hos Optimas Organisasjonspsykologene

«Det er ikke uten grunn at lederutvikling og personlig utvikling er to sider av samme sak. Det er lett å harselere over «kjenn deg selv»-doktrinen på lederkurs, men det er nettopp her potensialet for å bli en bedre leder ligger. Men det er ikke for at sjefer i maksimal grad skal lære å være seg selv. Snarere tvert om. Det er vel så mye for at de skal bli bedre istand til å regulere hvilke sider de skal la blomstre og hvilke de skal jobbe med eller regelrett undertrykke så lenge de sitter i sjefsstolen. En forutsetning for personlig utvikling er selvinnsikt – at man greier å se seg selv utenfra, og hvilken effekt man har på ulike personer rundt seg». – Eva Grinde

JTI preferanser

JTI måler menneskers preferanser langs fire “hovedlinjer” (dimensjoner) i personligheten, med 8 preferanser fordelt på de 4 dimensjonene.

Jungiansk Type Index

JTI tabell

Preferansene framstilles i en tabell og her ser du noen kjente personers JTI profiler – kanskje du finner deg selv?

16 JTI profiler

 

TEAMKOMPASSET har store fordeler i forhold til andre lignende systemer. Det er direkte basert på individets JTI-profil, slik at teamutvikling kan bli en naturlig forlengelse av JTI-tilbakemelding til enkeltpersoner og grupper. 

Teamkompasset

 

 

Teambidrag

Teambidrag

Vi har hver og en våre sterke sider som sier noe om vårt primære bidrag til teamet. Når vi lærer oss selv og hverandre å kjenne blir vi bedre i stand til å skape forståelse og fremdrift mot felles leveranse.

 • Innsikt i egne og kollegaers sterke og svake sider og hvordan mennesker er ulike
 • Bevissthet og forståelse av egne og andres måte å formidle, beslutte og la seg begeistre på.
 • Rollefordeling
 • Kommunikasjonsforståelse
 • Forståelse av verdien i menneskelige ulikheter
 • Samarbeid – tillit – relasjonsbygging

 

Jungiansk Type Index

Teammedlemmer

Hvordan ser det ut hos deg?

Dekker dere hele arbeidsprosessen, eller er det oppgaver og ansvar dere må være ekstra oppmerksomme på?

 • Medlemmene må stole på hverandre og erkjenne at de er avhengig av hverandre.
 • Medlemmene må til sammen bidra med de ferdigheter som trengs for å løse den aktuelle oppgaven.
 • Medlemmene med sine ferdigheter må utfylle og komplettere hverandre.

 

Ta kontakt for en prat om hva jeg kan bistå deg og din organisasjon med.

 

One thought on “Jungiansk Type Index JTI

Comments are closed.