Jeg holder workshop, kurs og foredrag både åpne og bedriftsinterne. Hovedfokus er mennesker, teknologi og det samspillet vi ønsker å oppnå for å kunne digitalisere interne og eksterne prosesser.

Foredrag eller workshop for økt arbeidsglede og motivasjon i nødvendige endringer til inspirasjon og læring for deg og ditt team. 

Tema kan være:

HVEM ER JEG: Bli kjent med deg selv og hvor du har dine styrker, forstå bedre dine egne arbeidspreferanser og hva som er “typisk deg” i gitte situasjoner. Kan også bestilles som et kurs for hele teamet

AVSTANDSLEDELSE – Fremtidsrettede ledere må beherske å kunne utøve virtuelt lederskap på en inspirerende, engasjerende og effektiv måte.

HYBRIDARBEID – Hvordan oppnår vi suksess med hybridarbeid, 5 viktige punkter for å lykkes.

ENDRINGSLEDELSE – Fra motstand til motivasjon med 3 om dagen.

MOTIVASJON & ARBEIDSGLEDE – Hva skal til for at du kjenner arbeidsglede og hvilke strategier kan vi bruke når det butter mot.

SELVLEDELSE – Hva skal til for at du skal bli en god leder for deg selv.

DIGITALISERING – Mennesker og maskiner i samspill – Muligheter og trusler i en digital verden.

DIGITALISERING – Hvilke digitale programvarer skal du velge og hvordan velger du?

FACEBOOK LIVE – Hvorfor er det smart og hvordan skal du komme igang?

HR I EN DIGITAL VERDEN – Digitalisering ligger ofte hos IT sjefen som samarbeider med Markedssjefen men hvor er HR sjefen? 

Deltakerkommentarer

Du kommuniserer klart og tydelig, og at du fremstår som ekte. Syns også at du har en behagelig og troverdig fremtoning. Gode svar på de spørsmålene som dukket opp og god relevans i presentasjonen.”

Ingfrid er dyktig til å formidle budskapet og holde en god rød tråd. En veldig fin sammensetning av et overordnet bilde, og konkrete råd.

Takk for et inspirerende webinar! Jeg synes det er spesielt spennende når du trekker inn forskningsresultater I presentasjonen og gir konkrete verktøy. Keep up the good work!!!

Det kommer godt frem at du vet hva du snakker om, og jeg liker måten du presenterer på. Noen blir jeg lei av å høre/se på etter 5 min, men jeg syns de 45 min med deg går kjempefort.

“Dette var veldig bra!!! Første gang jeg deltar – blir ikke siste! Tusen takk for denne gaven!

“Jeg liker at du har en uformell stil, bruker enkle ord og klarer å sette alle de “teoretiske ordene” inn i en praktisk hverdag på en enkel og forståelig måte.

Tidligere arrangementer I OPPTAK vil du finne på YoutubeKANALEN

Ta kontakt

📞 +4795245649
📩 ingfrid.landsnes@me.com