Jeg holder workshop, kurs og foredrag både åpne og bedriftsinterne. Hovedfokus er mennesker, teknologi og det samspillet vi ønsker å oppnå for å kunne digitalisere interne og eksterne prosesser.

Sett fokus på arbeidsglede og motivasjon i nødvendige endringer til inspirasjon og læring for deg og ditt team. 

Tema kan være:

AVSTANDSLEDELSE – Fremtidsrettede ledere må beherske å kunne utøve virtuelt lederskap på en inspirerende, engasjerende og effektiv måte.

HYBRIDARBEID – Hvordan oppnår vi suksess med hybridarbeid, 5 viktige punkter for å lykkes.

ENDRINGSLEDELSE – Fra motstand til motivasjon med 3 om dagen

MOTIVASJON & ARBEIDSGLEDE – Hva skal til for at du kjenner arbeidsglede og hvilke strategier kan vi bruke når det butter mot

SELVLEDELSE – Hva skal til for at du skal bli en god leder for deg selv

DIGITALISERING – Mennesker og maskiner i samspill – Muligheter og trusler i en digital verden

DIGITALISERING – Hvilke digitale programvarer skal du velge og hvordan velger du?

FACEBOOK LIVE – Hvorfor er det smart og hvordan skal du komme igang?

HR I EN DIGITAL VERDEN – Digitalisering ligger ofte hos IT sjefen som samarbeider med Markedssjefen men hvor er HR sjefen? 

Tidligere arrangementer I OPPTAK vil du finne på YoutubeKANALEN

Ta kontakt

📞 +4795245649
📩 ingfrid.landsnes@me.com


Her finner du alle planlagte arrangementer publisert på Facebook.