Fokus på Relasjoner er #fremtidsledelse

Relasjonsledelse, ledelse, relasjoner

Jeg har en tid brukt hashtagen #fremtidsledelse fordi jeg mener vi ser holdninger og adferd som endres og med det at også forutsetningen for God Ledelse endres inn i fremtiden. Når Julian Birkinshaw, professor ved London Business School slår fast det samme, er det vel grunn til å tro, at her er det no 😉

Fra artikkelen – 5 spørsmål om #fremtidsledelse i Ukeavisen Ledelse

– Sett i dette endringsperspektivet: Hva tror du blir hovedutfordringene for ledere og lederskap i årene fremover?

– Disse endringene vil kreve at ledere oppfører seg helt annerledes. Den gamle modellen ga ledere mulighet til å kontrollere ting gjennom sin formelle posisjon og ressursene de disponerte. I den nye modellen er det større spredning på ressursene og folk har mer makt og myndighet. Dermed vil lederskap handle mer om å jobbe indirekte, gjennom å sette en kurs og motivere og gjøre folk i stand til å jobbe sammen på en måte som gir de ønskede resultatene.

Her er link til andre bloggposter jeg har skrevet om #fremtidsledelse

Ett viktig fokusområder for ledere i dag må være Mennesker og Relasjoner

[Tweet “Vi knyttes ikke sammen av mål og tidsfrister men av mennesker. #ledelse”] 

Og gode ledere setter egeninteresse til side om det trengs, for at andre skal få utvikle seg sier Simon Sinek her

Ledelse er å oppnå målsatte resultater sammen med andre.

Skal du få til dette samarbeidet, kreves relasjonskompetanse. Som leder må du kjenne deg selv og bli kjent med hver enkelt medarbei­der og bygge en tillitsfull relasjon, hver relasjon er unik og kan ikke standardiseres eller gjøres generell.

Organisasjonen, leder og medarbeider må arbeide med likeverdighet og dialog som verdigrunnlag. Ledelse beskrives som en relasjon og ikke som en posisjon også hos Jan Spurkeland hos Realsjonsledelse.no 

[Tweet “Relasjonsledelse betyr å være i relasjon og bare unntaksvis ty til posisjon. #ledelse”]

Utvikling av mennesker og relasjoner ved bruk av Jungs Type Index (JTI) som verktøy

Bruksområder: Selvinnsikt/egenutvikling, karriereplanlegging, lederutvikling, teamutvikling, problemløsning og konflikthåndtering.

JTI Preferanseprofil

Jungs Type Index (JTI) er en metode som vektlegger å gi innsikt og råd i menneskers egenutvikling, til nytte i hverdagens samhandling, aktivitet og arbeid. JTI er et ikke evaluerende psykologisk verktøy. Metoden gir deltakerne innsikt i hvordan mennesker er ulike, og bevissthet til egne og andres måte å formidle, beslutte og la seg begeistre på. JTI er et internasjonalt og anerkjent verktøy.

Teamkompasset

Teamkompasset (TK) er et verktøy som benyttes ved utvikling av avdelinger, grupper og team og er direkte basert på individets JTI-profil. Teamkompasset gir verdifull bevisstgjøring når det gjelder teamets styrke, de mellommenneskelige forholdene (teamroller), og hvordan vi best kan jobbe sammen for å oppnå mål. Gjennom praktiske øvelser skapes forståelse for verdien av menneskelige ulikheter.

Du kan lese mer her

Velg JTI som verktøy for å utvikle individ, team, relasjoner & kommunikasjon

Bygg trygghet, tillit, samarbeid & en god arbeidskultur

Er dette noe for deg og din organisasjon ta gjerne kontakt

2 thoughts on “Fokus på Relasjoner er #fremtidsledelse

Kommenter gjerne