Passer du på å ha djevelens advokat ved din side?

Siden tenårene har jeg vært fascinert av narren som figur, og den rollen narren hadde ved kongens bord. For meg har denne figuren symbolisert viktigheten av å ha noen ved min side jeg kunne lytte til og som jeg kunne ta imot kritikk fra uten å bli såret. Noen som sier det jeg trenger å høre, og ikke det jeg nødvendigvis vil høre.
En til å stole på, uansett hvilken stilling og posisjon jeg har, uavhengig av hierarki. – En djevelens advokat

Les mer...