Dine ansatte er ikke tankelesere!

ledelse, åpenhet,

Å vise retning samtidig som en respekterer autonomi kan være en utfordring for mange ledere. Da er åpenhet og dialog viktige suksesskriterer.

Vet dine ansatte hva som må gjøres for å nå organisasjonens mål? Vet de hvordan du forventer at de skal oppføre seg? Og – når de vet “hva” og “hvordan” – gir du dem med nok selvstendighet til å få jobben gjort på en effektiv og god måte? Husk de fleste av oss er ikke tankelesere 😉

Autonomi som motivasjonsfaktor

Atonomi, medbestemmelse, en av våre viktigste motivasjonskilder!

Så vær forsiktig med ordene “hva” og “hvordan”. Det er mot sin hensikt å fortelle mennesker hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det, om de blir mer opptatt av dine forventninger enn å utføre et godt stykke arbeid.

Mennesker ønsker å vite hva som forventes av dem, men ønsker så mye frihet som mulig til å utføre, slik at de kan levere forventningene på en måte som fungerer for dem.

Gi organisasjonen en følelse av retning med “hva” og “hvordan” men ikke slik at det ødelegger den enkeltes evne til å utføre. Gi fleksibilitet og frihet til å tolke oppgaver og mål på en måte som tillater dem å få jobben gjort som fungerer for både dem og organisasjonen. La det være opp til den enkelte å administrere og gjennomføre.

Ved å balansere denne spenningen, gir du dine ansatte stolthet og eierskap til å løse utfordringer i samsvar med dine forventninger.

  • Først og fremst engasjer dine ansatte i en dialog om hvor dere er, hvor dere ønsker å gå, og hvordan dere skal komme dit.
  • Ved å prøve å forstå og å verdsette deres oppfatninger, øker du engasjement, tillit, og sannsynligheten for å oppnå god gjennomføringsevne.
  • La et kollektivt perspektiv bidra til å definere HVA som må gjøres og den atferd som trengs for å levere (HVORDAN).

Vis hvem du er og “walk the talk”

Ofte har ledere de beste intensjoner, men dine ansatte er ikke tankelesere. – Fortell dem hvorfor du velger å lede og verdiene du lever etter.

I blogginnlegget Leder; Hva er din historie  skriver jeg at: En god måte å bygge relasjoner mellom deg selv og andre på, er å dele informasjonen om hvem du er, hvor du kommer fra og dine erfaringer.

Men å være åpen og vise hvem du er, er ikke nok. Når du gir retning og forventet atferd vil dine ansatte følge med og holde deg ansvarlig. De vil forvente å se at du handler som du snakker, de vil følge alle dine bevegelser, du må være den samme … i alt du gjør.

DA skaper du troverdighet og inngir tillit.

Løfter og fine ord

Visjoner, strategier og erklæringer er bare løfter. Som leder er det din jobb å oversette de fine ordene til ekte, daglige handlinger i alle komplekse interaksjoner, hver dag. Forplikt deg til å utvikle deg selv og ditt lederskap slik at du blir stadig mer nyttig i øyeblikket.

[Tweet “Si hva du bryr deg om, gjør det klart hva du har tenkt å gjøre, og ta ansvar. #ledelse”]

Les også bloggposten Verdier er som fotavtrykk – de setter spor

Kommenter gjerne