Endring – Digitalisering og Ledelse

Foredrag endringsledelse

I dag er digitalisering og endring tema i mange leder- og styrerom. Når vi vet at det er menneskene i organisasjonene som endrer seg, eller ikke… kommer lederansvaret inn for fullt og en velykket digital transformasjon er avhengig av kunnskap om ledelse av mennesker.

Jeg har lang og bred erfaring som leder og organisasjonsrådgiver med fokus på å hjelpe ledere til å oppnå resultater sammen med menneskene de har med seg. Jeg vektlegger den utøvende delen av ledelse og hvordan du kan gjøre teori til praktiske prosesser i din hverdag. Jeg har siden 2012 vært en aktiv blogger, jobbet med inbound marketing, bygget e-post lister, tatt i bruk Facebook Live, chatbots og webinar for å nå ut til kundene. Dette er erfaringer jeg tar med seg inn i mine foredrag om endring, digitalisering og ledelse.

Endringsledelse

Et arbeidsliv i endring. “11500 nye arbeidsplasser vil bli skapt og 7500 kan bli fjernet” sendes ut som pressemelding fra IKEA i november 2018. Nye teknologiske løsninger bidrar til at arbeidsplassen blir annerledes. Det trengs ny kompetanse enten i form av nyansatte eller at den enkelte arbeidstaker lærer seg å jobbe annerledes. Livslang læring og nysgjerrighet blir viktige parametere inn i fremtiden. Er din organisasjon klar?

Generasjonsledelse

Fra Babyboomers til generasjon Z. I dag kan det være både tre og fire generasjoner i teamet ditt. Mennesker som ble født like etter 2. verdenskrig, sammen med generasjonen som aldri har levd ett liv uten Internett. Da gjelder det å finne de motivasjonsfaktorene som er felles, samtidig som vi må evne å forstå den tiden den enkelte kommer fra. Generasjonsledelse handler om å forstå menneskene vi leder sett i tiden vi lever i akkurat nå.

HR i en digital verden

Digitalisering ligger ofte hos IT sjefen som samarbeider med Markedssjefen men hvor er HR sjefen? Fagområdet som har kunnskap om mennesker, ledelse og kommunikasjon? Digitalisering sees for ofte på kun som nye teknologiske verktøy men den digitale verden endrer oss som mennesker også. Digital transformasjon handler om å få mennesker til å jobbe annerledes i morgen enn i dag. Da må HR på banen som endringsagent, strategiske partner, ansattes talerør og som en administrativ ekspert med nye verktøy

Salgsledelse

Salgsledelse handler om å skape resultater via andre. Hvilke metoder bruker du i dag? Er det bonus og plakat med månedens selger som fungerer som motivasjon? Det fungerer nok, en stund, men finnes det andre metoder som gir mer varig virkning, mer salg og mindre gjennomtrekk? Finner du dine ansattes indre motivasjonsfaktorer som skaper eierskap og lojale kunder? Bli en bedre leder for dine selgere, få en bedre hverdag og oppnå bedre resultater.

Praktiske lederprosesser

Medarbeidersamtaler, konflikthåndtering, omstillingsprosesser, nedbemanning, lønnsvurderinger, etterfølgerplaner, nyansatte, rekruttering, medarbeiderundersøkelser. Alle prosesser som er mer eller mindre tilbakevendende og hvor håndteringen av dem betyr mye for menneskene i organisasjonen. Få ny inspirasjon og lær beste praksis med praktiske tips og råd inn i lederhverdagen.

Alle foredrag kan skreddersys til ditt behov og kan utvides til kurs eller workshops.

Ta kontakt for å høre mer om hva vi kan få til sammen.