Kurs og foredrag

 

Jeg holder foredrag innenfor en rekke organisasjons og ledelsesområder. Jeg vektlegger den utøvende delen av ledelse og hvordan du kan gjøre teori til praktiske prosesser i din hverdag. Foredragene mine er sjelden like da jeg liker å gjøre meg godt kjent med oppdragsgiver og tilpasser det enkelte oppdrag ved behov, blant annet så kan du bestille foredragene også på engelsk. Jeg er kjent som konkret, praktisk og direkte i min kommunikasjon.

På videoen snakker jeg om Fremtidsledelse

Ledelse handler om å forstå de menneskene og den tiden vi lever i akkurat nå. Så alt vi kan, er å til enhver tid si at «fremtiden er nå». Teamet ditt kan bestå av mennesker fra de som ble født under og rett etter 2. verdenskrig og den generasjonen som aldri har levd ett liv uten Internett. Da gjelder det å finne de driverne som er felles samtidig som vi må evne å forstå den tiden den enkelte kommer fra.

Ta kontakt

E-post: ingrid.landsnes@me.com

Mobil: : +47 952 45 649

Du finner meg også som endel av talerlisten og der kan lese mer og ta kontakt for kurs, foredrag og workshop.

Les mer på talerlisten

 

Takk til Mirza Mujic som stilte opp som Videofotograf på foredraget for JCI Norway.

 

Get my new tutorial

How to Get More Leads From Your Home Page

Join over 15,000 subscribers to get my step by step guide for improving conversions on you