Lederkurs «Bedre ledelse i hverdagen»

Bli en tydeligere leder!

Lederkurset

«Bedre ledelse i hverdagen»

Lær hvordan du som leder kan ta gode beslutninger basert på praktisk kunnskap om mennesker og arbeidslivets regler.

Hvorfor velge akkurat dette kurset?

«Økt bevissthet om lederrollen»

Vi har valgt Ingfrid sitt kurs « Bedre ledelse i hverdagen» for hele vår ledergruppe i avdeling OSS.

Ingfrid er kompetent, kunnskapsrik, humørfylt og hun formidler sine kunnskaper, gjennom teori, eksempler og oppgaver, på en fremragende måte. Kurset gir deltakerne mange aha opplevelser som øker deres bevissthet om sin egen lederrolle, og hvordan de kan dra nytte av denne kunnskapen i sin hverdag.

Ingfrid har stor forståelse for en leders hverdag og evner å sette seg inn i akkurat våre utfordringer gjennom bruk av vår bedrifts verdier og prosesser. Deltakerne gir gode tilbakemeldinger i evalueringene etter hver samling.

Anbefaler kurset for ledere på alle nivå – Ellen Vevle

Eureka Pumps AS

lederkurs

«Utfordrer til diskusjon og refleksjon»

Vi har valgt å gjennomføre kurset «Bedre ledelse i hverdagen» for våre ledere på alle nivå.

Gjennom Ingfrid sitt program får vi fokus på de grunnleggende og operative lederferdighetene. I planleggingen i forkant av programmet har vi vektlagt at innholdet knyttes opp mot våre prosesser og personalpolitikk.

Hun har et godt blikk for deltakernes utgangspunkt og utfordrer til diskusjon og refleksjon gjennom sin praktiske tilnærming. Dette er med å styrke et felles grunnlag for enhetlig ledelse i selskapet.

Deltakerne evaluerer etter hver samling og Ingfrid får topp score både på relevans, fremføring og kompetanse.

Anbefales – Connie Søderlund Adsem HR sjef

BATE boligbyggelag

Logo BATE

Trygghet og trivsel i lederrollen

Spørsmål som dukker opp på mitt bord ligner ofte på dette:

Han/hun gjør ikke jobben sin, kommer alltid for sent, krangler med en kollega, er snart pensjonist, vil slutte, vil ha mer lønn, sender for mange mailer, nekter å stille i medarbeidersamtale, vil gå på enda et kurs, representerer ikke firma på en god måte, lukter alkohol om morgenen…… Hva gjør jeg?

Jeg er overrasket over de dårlige resultatene på medarbeiderundersøkelsen:

 • Min leder ser meg ikke
 • Min leder gir meg aldri tilbakemelding
 • Min leder er utydelig
 • Min leder delegerer ikke

Hvorfor viser ikke mine medarbeidere initiativ?
Hvorfor er det dårlig stemning på jobben?
Bør jeg gi advarsel?
Hvor mye kan de ansatte jobbe?
Kan jeg si opp en som er sykemeldt?
Kan jeg bestemme når de ansatte skal ta ferie?

Har du uttalt eller hørt noe av dette før?

Ja, jeg vil vite mer!

Gjennomføring

Kurledelse, lederkurs, bedre ledelseset går over 6 halve dager og bygger på boka “bedre ledelse” av Elin Ørjasæter, Birgitte Stenberg Larsen og Trond Stang.

Boka ser på de praktiske, sosiale, psykologiske og juridiske aspekter ved ledelse. Kurset legger opp til tema og stikkord fra boka, men materiellet er utvidet med kursholders tilleggserfaringer, deltakerinnspill, teori og samspill.

Gruppearbeid, dialog, diskusjon og trening er viktige elementer i gjennomføringen

 

Bedriftsinternt

Vi planlegger gjennomføringen sammen og tar i bruke bedriftens egne verdier, strategier og prosesser

 

Interessert?

Ja, jeg vil vite mer!

Tema

Vi går igjennom hele arbeidsgiversyklusen, fra vi er ute i markedet og bygger omdømme, ansetter, utvikler og tilslutt avvikler. Du får praktiske råd og tips som gir deg kunnskap til å utøve din lederrolle tydelig og med trygghet.

 • Klar tale
 • Rekruttering
 • Kommunikasjon
 • Styring
 • Medarbeidersamtalen
 • Omorganisering
 • Varsling
 • Innleie
 • Endringsledelse
 • A.miljøundersøkelser
 • Teamutvikling
 • Oppsigelser
 • Innbokskontroll
 • Advarsler
 • Sosiale medier
 • Finner du tema som omhandler din hverdag?

  Ja, jeg vil vite mer!

  Fornøyde kursdeltakere

  • Kursholder lager rom for åpenhet, blir mer nysgjerrig på enkelte fagfelt, gjør det interessant på en veldig bra måte.
  • Samspill hvor alle ble involvert var veldig bra!
  • Temaene passet meg veldig bra og casene var både bra og lærerike!
  • Kombinasjonen mellom forelesning og praktiske øvelser, og at forelseren valgte å bruke tid på det som ble oppfattet som mest relevant for gruppa.
  • God og trygg stemning i gruppa.
  • Improvisasjonsteater fungerer bra sammen med aktuelle problemstillinger – Veldig tydelige resultater.

  Kursholder – Ingfrid Landsnes

  • 20 års erfaring som leder
  • 15 års erfaring som støttespiller for organisasjoner og ledere
  • Du får en konkret, praktisk og direkte tilnærming.

  Blir veldig glad om du deler i ditt nettverk 🙂

   

  3 tanker om “Lederkurs «Bedre ledelse i hverdagen»

  Kommenter gjerne

  %d bloggere liker dette: