“The Only Thing That Is Constant Is Change -” sa Heraclitus før Kr.

 

Om det var sant da, så er det ikke mindre sant i dag. Som organisasjoner må vi konstant være på «alerten» for å følge med på hva som skjuler seg bak neste sving. Vi må evne å se  nye muligheter og ta i bruk teknologiske nyvinninger. Vi må tilpasse oss endrede og nye marked, finanskriser, skiftende kronekurser og mye mer.

Les mer…

Nytt lederutviklingsprogram

I dag lanserer jeg et nytt produkt – Juuhuu!! :-) Krysser fingrene!

Produktet er et Bedriftsinternt Lederutviklingsprogram som har fått navnet «Bedre Ledelse i hverdagen»

Historien startet for mange år siden med spørsmål og uttalelser jeg har sagt selv, spurt meg selv og som jeg som støttespiller for ledere har hørt om og om igjen.

Les mer…

Det forventes mye av våre ledere, og det er som det skal være, men vi kan og skal også ha klare forventninger til oss selv som medarbeidere.

Om vi skal forvente av våre ledere  at de skal slippe kontrollen og «gå ned av sin høye hest», ja da kreves det at vi som medarbeidere tar ansvar for vår egen jobb og profesjonelle utvikling.

Ledere må trene seg i å gi slipp på kontrollen, ansatte må trene seg i å selv ta ansvar for egne beslutninger.

Les mer…

Tanker en søndagskveld

Alle dager og uker er ulike, og slik er det for alle. Vi kan alle ha dager hvor vi er på topp og klar til å erobre verden med vår uovervinnelighet og pågangsmot, og vi kan alle ha dager hvor vi havner i kjelleren og det er ekstra vanskelig å komme seg opp igjen. Noen sa en gang at man ikke vet å sette pris på de gode dagene, hvis man ikke har noen vonde å sammenligne med. Uansett hvem vi er og hva vi gjør er nok en ting sikkert, livet går opp og det går ned, før det så går opp igjen.

Jeg tenkte å gi deg et innblikk i hvordan min hverdag er. Ikke fordi akkurat min hverdag er så veldig spennende, men kanskje akkurat det motsatte. Hverdagen til en helt vanlig student, med dager som går opp og ned, slik som for alle andre.

Les mer…

Raushet for meg er å vise godhet mot andre, å være der for noen, å komme med noen gode ord, og gjøre det lille ekstra for noen som trenger det. Så enkelt, og så vanskelig. Katrine Aspås har innført begrepet Raushetens tid i sin bok med samme navn. Vi lever i en tid hvor åpenhet, vennlighet og omtanke blir viktigere og viktigere.

Alle, inkludert meg selv, kan bli enda flinkere til å praktisere både åpenhet, vennlighet og omtanke i hverdagen.

Jeg tror det handler om de små tingene i hverdagen. De tingene som kanskje ender opp med å bety mest for noen, og som er viktigere enn de store tingene. For det er de små handlingene det finnes flest av. Det kan være noen fine ord du husker i lang tid, det kan være en godhet noen viste, noe som gjorde at du fikk et nytt syn på mennesket, eller bare den gode følelsen noen ga deg som varer en liten evighet.

Les mer…

Jeg har en tid brukt hashtagen #fremtidsledelse fordi jeg mener vi ser holdninger og adferd som endres og med det at også forutsetningen for God Ledelse endres inn i fremtiden. Når Julian Birkinshaw, professor ved London Business School slår fast det samme, er det vel grunn til å tro, at her er det no ;-)

Les mer…

Facebook er flott dere… se her hva som kom i strømmen min fra Elisabeth som har gruppen Trivselsagentene

Denne lille videosnutten gir deg de mest grunnleggende tankene du trenger å ha i hode om du skal bli leder, eller om du er en leder i stadig utvikling ;-)

Les mer…

I vinter var jeg deltaker på min første Kvinnekonferanse. «Kvinner i Fokus» falt valget på, men det kunne like godt ha vært Kvinner i Tiden, Kvinnovasjon – Kvinner … – Kvinner… Det er flust å velge i, konferanser og seminarer fylt opp til randen av kvinner, ispedd 3 menn som etter min observasjon så ut til å stortrives ;-)

Det er flotte program med dyktige kvinner og menn på scenen som forteller og deler av sine erfaringer i arbeidslivet og livet generelt. De fleste av dem er virkelig til å ta av seg hatten for! De har sterke historier og er forbilder for mange av oss.

Men jeg kunne ikke slippe tanken under hele dagen på hvorfor heter det Kvinner… ? Hvorfor trenger vi kvinner i 2014 egne konferanser og seminarer?

I Skavlan, for et par uker siden, fikk vi et gjensyn med Gro. Tankene gikk til 80 tallet da jeg selv var småbarnsmor og diskusjonene både i hjemmet og på jobb mer enn èn gang lignet på dette; Les mer…

Sosiale Medier er endel av hverdagen vår. Det stiller helt nye krav til god ledelse

Mulighetene til interaksjon og kunnskapsdeling som ligger i Sosiale Medier endrer holdninger, forventninger og adferd hos oss som brukere. Vi forventer at verden oppfører seg slik vi etterhvert har lært den å kjenne.

Disse forventningene tar vi med oss inn i organisasjonen vi arbeider. Sosiale medier endrer rett og slett forutsetningen for god ledelse. Ledere vil måtte fokusere på andre egenskaper og ta i bruk andre verktøy for i praksis å kunne utøve god ledelse.

Les mer…

Jeg er en del av generasjon Y. Generasjon Y er unge mennesker født mellom 1978 og 1995, noe som betyr at vi er i begynnelsen av våre karrierer eller om noen år inntar arbeidslivet. Det forskes og debatteres på hva som kjennetegner denne generasjonen. Hvorfor? Fordi arbeidslivet og ledere som skal jobbe med oss gjerne vil vite noe om hvordan vi arbeider, lærer og utvikler oss på best mulig måte. Å inneha en viss viten om hva som kjennetegner de unge arbeidstakerne, kan være avgjørende for hvor lenge personen blir i jobben, og for å utnytte den unges potensial.

Les mer…