JTI som verktøy

Du får et verktøy som gjør deg i stand til bedre å forstå deg selv og teamet ditt (kultur, styrker og utfordringer)

Når vi forstår de spennende mekanismene i relasjoner, blir vi rause, fleksible og profesjonelle i mellommenneskelig samhandling. Det gir et flott utgangspunkt for å starte den selvinnsikt som er nødvendig i utviklingen av oss selv – som ledere og mennesker.

JTI sertifisering

Den Jungianske Type Index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i “bra” eller “mindre bra”. JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden.

JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

JTI er verdifull ved blant annet:

 • Karriereutvikling og karriererådgivning
 • Teamutvikling
 • Lederutvikling
 • Ledelsesrådgivning
 • Arbeidsmiljøutvikling
 • Konflikthåndtering
 • Kompetanseutvikling / personlig utvikling
 • Yrkesvalg
 • Læringsstil

Lederutvikling og personlig utvikling er to sider av samme sak

«Det er ikke uten grunn at lederutvikling og personlig utvikling er to sider av samme sak. Det er lett å harselere over «kjenn deg selv»-doktrinen på lederkurs, men det er nettopp her potensialet for å bli en bedre leder ligger. Men det er ikke for at sjefer i maksimal grad skal lære å være seg selv. Snarere tvert om. Det er vel så mye for at de skal bli bedre istand til å regulere hvilke sider de skal la blomstre og hvilke de skal jobbe med eller regelrett undertrykke så lenge de sitter i sjefsstolen. En forutsetning for personlig utvikling er selvinnsikt – at man greier å se seg selv utenfra, og hvilken effekt man har på ulike personer rundt seg». – Eva Grinde

Ønsker du et kurs for ditt team – les mer her

Introvert eller Ekstrovert? Last ned din egen huskeliste for kommunikasjon 👇

JTI preferanser

JTI måler menneskers preferanser langs fire “hovedlinjer” (dimensjoner) i personligheten, med 8 preferanser fordelt på de 4 dimensjonene.

JTI preferanser

JTI typetabell

De fire dimensjonene med åtte preferanser lar seg kombinere på 16 ulike måter. En persons type består altså av fire preferanser, en fra hver dimensjon. For å få oversikt, er det vanlig å vise de 16 typene i en typetabell.

JTI profiler

Her finner du noen potensielle kjennetegn på den enkelte profil 👇 #hurraforforskjellighet

Typeteorien forutsier at de fleste med en gitt preferanse vil utvikle trekk lignende de som beskrives, iallfall i noen grad. Men husk også at vi vil vente store individuelle forskjeller. Preferansene vil komme til uttrykk på unike og svært forskjellige måter fra person til person, og to personer med samme preferanser kan være svært ulike som individer.

Teamutvikling

TEAMKOMPASSET har store fordeler i forhold til andre lignende systemer. Det er direkte basert på individets JTI-profil, slik at teamutvikling kan bli en naturlig forlengelse av JTI-tilbakemelding til enkeltpersoner og grupper. 

Teamprofilene er bygget på en analyse av hvilke typer aktiviteter som inngår i prosessen fra det å oppdage behovet for en tjeneste eller et produkt til et marked og fram til det tidspunktet da bedriften kan levere produktet eller tjenesten. 

Hvordan ser ditt team ut?

Har du på plass de nødvendige teammedlemmene?

Dekker dere hele arbeidsprosessen, eller er det oppgaver og ansvar dere må være ekstra oppmerksomme på? Sjekk hvilke arbeidselementer den enkelte teamprofil kan dekke:

Kursholder Ingfrid Landsnes

Ingfrid har mer enn 20 års erfaring fra ulike roller innen drift og ledelse. Siden 2010 har hun med eget selskap bistått bedrifter til å ta gode valg i deres utviklingsarbeid.

Ingfrid er en relasjonsbygger med svært gode formidlings – og kommunikasjonsevner. Stikkord er synlig, åpen, tydelig og engasjert. Gjennom Ingfrids lange og brede erfaring som leder og organisasjonsrådgiver kan hun bistå din bedrift til å oppnå resultater sammen med menneskene du har med deg.

Hun har etter sin JTI sertifisering i 2011 gjennomført utallige både team og 1:1 JTI kurs og workshop. Hun oppnår toppscore både på kvalitet og presentasjon av stoffet sammen med evnen til å inspirere og engasjere.

Ønsker du et kurs for ditt team – les mer her

Bestill JTI analyse til deg selv

 • Nettbasert JTI – preferansetest
 • Din personlige JTI-rapport
 • JTI-boken «Typeforståelse, en praktisk innføring»
 • Personlig gjennomgang med sertifisert rådgiver av deg og din profil. Kan gjennomføres både digitalt og på stedet.

Bestill JTI teamutvikling

Med bakgrunn i den enkeltes JTI profil jobber vi med utvikling av den enkelte og teamets styrker og forbedringspotensialer. Målet er at de ansatte skal gå hjem denne dagen og møte hverandre på en litt annen måte neste arbeidsdag. Kan gjennomføres både digitalt og på stedet.

 • Innsikt i egne og teamets sterke og svake sider og hvordan mennesker er ulike
 • Bevissthet og forståelse av egne og andres måte å formidle, beslutte og la seg begeistre på.
 • Rollefordeling
 • Kommunikasjonsforståelse
 • Forståelse av verdien i menneskelige forskjeller
 • Samarbeid – tillit – relasjonsbygging
 • Elementene i Arbeidskjeden sammen med Teamkompasset
 • Identifisere styrker og muligheter hos «oss»
 • Øvelser for å forstå og sette pris på egne og andres preferanser
 • Hvorfor foretrekker jeg noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre?
 • Hvorfor “finner jeg tonen” raskt med noen mennesker, mens jeg kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med?

Ønsker du et kurs for ditt team – les mer her

Ta kontakt

Ingfrid Landsnes – + 47 952 45 649 eller – Send e-post