Ledelse er å utvikle mennesker til å drive butikken

Leadership and management

Definisjoner, setninger og bilder på ledelse er det mange av. Her kommer litt av mine tanker om god ledelse 🙂

En engelsk setning jeg liker godt, har ruslet rundt i sosiale medier (har ikke klart å finne opprinnelig opphav) og ser sånn ut:

[Tweet “”You don`t build a business – You build people – and then people build the business” #ledelse”]

Disse ordene gir stor mening for meg og er et bilde og kanskje svaret på den utfordringen jeg ser mange ledere har. Balansegangen mellom Menneskene og Butikken.

Menneskene eller butikken?

Butikken med markedsovervåkning, kunder, budsjetter, produktutvikling, styringsdokumenter, lover, rammebetingelser, arbeidsprosesser, fasiliteter, rapportering og mye mye mer…

Menneskene med behov for å bli sett og hørt og som vil være selvstendige. Her trengs relasjonskompetanse, samarbeid – og kommunikasjonsferdigheter

Hvor skal fokus være og hvor skal tiden brukes? Når det brenner og hverdagen tar oss, kundene roper og prosjekter skal leveres så er det opp til deg som leder å velge og prioritere hva som er DINE viktigste oppgaver.

Bruk 4 minutter til å høre John Kotter beskrive forskjellen på management og leadership

Management med Butikkfokus
Planlegging, budsjettering, organisering, bemanning, styring og problemløsning

Leadership med Menneskefokus
Skap en visjon av fremtiden og en strategi for å komme dit. Kommunisere visjonen ut til menneskene på en måte som får dem til å bli med, og deretter skape et miljø som motiverer og inspirerer dem til å gjøre denne visjonen om til virkelighet

[Tweet “Har du valgt ditt lederfokus, menneskene eller butikken? #ledelse”]

Går du i “det er raskere å gjøre det selv” fella?

Tiden strekker ikke til alt vi ønsker å gjøre, nei den gjør ofte ikke det for de fleste av oss i hverdagen. Men er vi bevisste i våre prioriteringer som leder? Har vi valgt våre viktigste lederoppgaver?

I min erfaring er nok svaret dessverre nei!

Vi “velger” først det som “brenner mest” å svare kunden, levere anbudet, svaret på et avvik fra tilsyn, rapportere til styret eller å jobbe med det siste markedsstuntet. Vi “velger vekk” å ta nok en tur innom kontoret til Kari som, sist du snakket med henne for seks måneder siden, ønsket seg utvikling og større ansvar.

Var det kanskje heller den gode prioritering å bruke tiden på Kari? Så det var hun som effektivt og med stor entusiasme leverte anbud eller svarte tilsynsmyndighetene? Var DET den viktigste lederoppgaven din og var det DA du utøvde god ledelse?

Fortsett å utvikle din kompetanse om mennesker

Les og lær mer for å forstå mennesker atferd, hvorfor mennesker opplever, føler, tenker og handler slik de gjør.

  • Kunnskap

Hvordan fungerer vi mennesker – hvem er jeg og hvem er kollegaene mine ?

  • Ferdigheter

Vær åpen og nysgjerrig – Trening – Trening – Trening!

  • Evner

Se og forstå sammenhenger og utnytt dine tidligere erfaringer i nye situasjoner.

  • Holdninger

Ledelse handler om å bry seg om noe mer enn seg selv. Det handler om å lede andre til å bli bedre. Du har alle muligheter til å bli en god leder når du kjenner og bryr deg om de du skal lede.

Les gjerne Hilde Hetland sin artikkel Lederen som inspirator og støtte i forhold til våre basale psykologiske behov

  • Autonomi

et ønske om å påvirke og føle at vi har en fri vilje

  • Kompetanse

et ønske om å mestre og føle at jeg har mulighet til å påvirke omgivelsene gjennom egen leveranse

  • Tilhørighet

et behov for å samhandle med og være tilknyttet andre mennesker, og å oppleve gode relasjonelle bånd til andre.

[Tweet “Med fokus på mennesker utvikler vi ledere og organisasjoner #relasjonsledelse”]

Enkle tips til deg som leder

Sett av tid til å være leder for dine, vær tilstede og ta tak i ting når de skjer, ikke fei “grumset” under teppet. Der ligger det bare å gror og ulmer og kommer garantert opp mye større enn det startet.

Vær konkret når du setter av tid, kryss av i kalenderen i god tid på forhånd. Ta egen kompetanseheving og oppfølging av dine med i “årshjulet” ditt, på samme måte som månedsavslutninger og budsjettprosesser.

En god ide er å ha “planlagte, tilfeldige” treffpunkt med dine. Ta med deg kaffekoppen hver dag klokken 09:00 for en tur ut av kontoret med mål om å slå av en prat og ta pulsen på din organisasjon.

De beste lederne har fokus på mennesker!

Ta dine ansatte på fersken i å gjøre en innsats og en god jobb hver dag 😀

Ønsker du å lære mer om mennesker? Ta kontakt

Kommenter gjerne