​En guide for nye ledere

Jeg har gjennom alle mine år i arbeidslivet lurt på hvorfor det ikke er vanlig å ha noen form for opplæring, trening og støtte når vi som arbeidsgivere ansetter helt nye ledere. Vi bruker mye penger på lederutvikling av eksisterende ledere, en million industri bare i Norge. men altså ikke så vanlig å trene opp førstegangsledere.

Det er vanlig å se seg om internt når en leder slutter eller vi har behov for en ekstra leder og tenke… hmm… hun har jo vært veldig flink, arbeidssom, pliktoppfyllende og kollegaene ser ut til å like henne så henne tilbyr vi lederjobben. Så takker hun og ja og starter uken etter uten noen form for trening eller støtte.

Leste en uttalelse i ledernytt som understreker litt det poenget.: 
«Det å sende en ikke-kompetent førstegangsleder inn i sin første lederjobb uten opplæring og støtte er som å sende en fjellklatrer opp i en krevende klatrerute uten opplæring og sikring».
 
Vi ville aldri ha gjort dette med en fersk fjellklatrer, men i Norge pr i dag sendes brorparten av førstegangslederne inn i lederjobben uten gode nok forberedelser.

Lett å være enig i denne uttalelsen for de fleste vil jeg tro, men fortsatt er det altså det som skjer. Utrolig!

I praksis betyr ofte liten eller ingen opplæring og forberedelse at mange blir overrasket over hva som forventes i det nye yrket de har takket ja til!

Ikke la deg overraske, her vil du lære mer om:

 • ​Oppgaver og ansvarsområder
 • Forventningene til deg som leder
 • Betydningen av kontekst
 • Menneskene i organisasjonen
 • Hva du bør ha fokus på inn en ny lederolle

Mitt mål med denne guiden å gi deg nok informasjon om hva som kan vente deg i lederrollen til å du kan ta en gjennomtenkt beslutning når lederjobben du ønsker deg ligger på bordet.

Sjekk ut kurset Ny som leder

​​Oppgaver og ansvar

Å påta seg en lederrolle betyr først og fremst at du har fått deg et nytt yrke. Du går fra å være arbeidstaker til å bli arbeidsgiver, og skal dermed ivareta en større organisatorisk helhet. Detter krever et mer overordnet og helhetlig perspektiv på egen avdeling, organisasjon og omverden. Du må lære å lede en organisasjon

”Det er ingen leder, i den grad han er leder, som vurderer eller handler ut i fra sin egen interesse. Tvert imot, en leder ivaretar interessen til de og det han har påtatt seg å være leder for. Dette ivaretar han i alt han sier og gjør.”  Det sies at Sokrates uttalte dette for flere tusen år siden. 

Som ny leder er det to viktige overgangs­prosesser når du går fra fagperson og individuell bidragsyter til å bli leder og bidragsyter gjennom andre: et identitetsskifte og et lederskifte.

Identitetsskiftet dreier seg om din personlige overgangs- og endringprosess, mens leder­skiftet er knyttet til de mer organisatoriske prosessene som foregår idet du trer inn i og arver/overtar etter en tidligere leder.​

Som leder må du avlære og gi slipp på arbeidsoppgaver du vanligvis mestrer til finger­spissene og gå inn i en stilling som stiller helt nye og annerledes krav som du selvsagt enda ikke fullt ut mestrer. Dette skaper usikkerhet for de aller fleste, og kan føre til konkrete fysiske stressreaksjoner hos mange. Identitetsskiftet handler like mye om avlæring som læring av noe nytt.

Et lederskifte er en virksomhetskritisk ledelsesprosess. En leder slutter og en ny skal inn. For ledere, som gjerne rykker opp internt går slike prosesser ofte alt for fort. Resultatet blir at du står med en fot i gammel jobb og en i den nye lederrollen. Har du mulighet så er det viktig at du får anledning til å konsentrere deg om den nye jobben. En av svært mange konkrete læringsutfordringer er hvordan du som sideordnet kollega en dag skal forholde deg til dine medarbeidere neste dag. Der du mer eller mindre brått har fått eller mer presist: har overtatt personal- og resultatansvaret. 

Hva innebærer det å være leder?

Hva er ledelse?

Ansvar

​Konkrete ansvar og oppgaver i lederrollen varierer selvfølgelig fra bedrift til bedrift og på hvilket nivå lederrollen er i organisasjonen.

Her er noen overordnede ansvarsområder som normalt ligger i de fleste lederrollene:

 • ​Utvikle og implementere mål og strategier (for avdeling eller selskap)
 • Utvikle team som har den kompetansen som skal til for å realisere mål og strategier
 • Sikre etterlevelse av gjeldende lover, avtaleverk samt interne rutiner og retningslinjer
 • Resultatansvar med oppfølging av budsjetter og økonomi (avdeling eller selskap)
 • Bidra til å gjennomføre selskapets prosesser og metoder samt aktivt bidra til kontinuerlig videreutviklingen av disse.
 • Sikre at HMS er ivaretatt på en god måte i alle prosesser.​

I praksis kan dette bety:

 • ​Tøffe prioriteringer – det er aldri tid til alt du ønsker 
 • ​Å kunne feire og utnytte gode tider samtidig som du alltid er klar til de dårlige tidene 
 • Å lede mennesker i endringsprosesser – å skape positiv endringsenergi 
 • ​Å forstå og planlegge dagen – morgendagen og fremtiden
 • Å skape visjoner for mennesker å tro på 
 • ​Å ta beslutninger
 • Å få daglige utfordringer, se og igangsette løsninger
 • Følge med på den teknologiske utviklingen samt se muligheter og kunne implementere
 • Å forstå alle «andre» fagområder i bedriften (fra marked til regnskap) 
 • Ressursstyring (penger og mennesker)

Du kan oppleve at:

 • ​Medarbeidere vil teste deg og alle kommer ikke til å like deg
 • Du må ta beslutninger som kan endre folks liv negativt
 • Å gi negative tilbakemeldinger er jobben din
 • Konflikthåndtering er jobben din
 • Bruk av autoritet er oppskrytt
 • Det er ensomt og det er aldri nok tid
 • Forventninger og krav til deg endres fra alle hold
 • Det er et 24/7 yrke – du har «aldri» helt fri og familie/fritid kan bli en mangelvare
 • ​Du får sette mål og påvirke både prosesser og resultater
 • Du får mer lønn og det kan bli flere turer på deg 🙂
 • Du får jobbe med mennesker og får se dem blomstre og utvikle seg
 • Stillingen «gjør seg» på CV´en og du oppnår ofte en høyere status i fagmiljø
 • Større fleksibilitet i arbeidsoppgaver og arbeidstid
 • Mer ansvar, innflytelse og medbestemmelse
 • Mer informasjon tidligere og adri kjedelig​

Forventinger

Å ta på seg en lederrolle betyr at det automatisk stilles andre krav og forventinger til deg. Det er plutselig mange som vil mene noe om hvem du er, hvordan du er, hva du sier og hva du gjør. Det kan være dine ledere, tidligere kollegaer, ansatte du har påtatt deg å være leder for, samfunnet og kunder

Det er lov og forskriftskrav som samfunnet setter og du nå har påtatt deg ansvar for å følge. For noen er dette kjent stoff mens for andre vil det kreve at du leser deg opp på og setter deg inn i dem. I noen situasjoner vil det i verste fall kunne ende i fengselsstraff om du ikke følger med.

Det vil i de fleste lederroller være krav til omsetning og resultater. For mange nye leder er disse allerede satt før du starter i den nye jobben, du blir ikke endel av den prosessen før ved neste korsvei.Hvordan skal du sikre at du sammen med dine ansatte finner en god vei til måloppnåelse?

Ledere generelt savner tydelige forventninger, klare tilbakemeldinger og aktiv støtte fra nærmeste overordnede. Vær tydelig på at du forventer dette!

De forventningene ansatte har til sin nye leder kan ta pusten fra selv den beste. 

Forventninger om en trygg, åpen, tydelig og klar leder vil du ikke klare å innfri de første månedene. Da gjelder det å stole på seg selv og tørre å være åpen om sin egen usikkerhet.

Kundene ser plutselig på deg som en med alle svarene og som kan ta beslutninger kjapt. Kan du gi 5% rabatt på sparket? Her gjelder det å ha myndighet klarlagt.

Sågar familie og venner vil kunne se på deg annerledes, ofte med større respekt og mindre villige til å dele sine bekymringer med deg. Du har jo lykkes og fått det til du som er blitt leder.

Å bruke tid på en god forventningsavklaring med alle interessentene i din rolle er et viktig første skritt til å lykkes som leder

Kontekst

​Sett deg godt inn i den konteksten du skal være leder i, spesielt om det er en ny bedrift for deg. Det er stor forskjell på å lede i en liten bedrift og en stor bedrift, spesielt med tanke på tilgjengelige ressurser. I en liten bedrift vil du ofte ha en utøvende rolle i tillegg til lederrollen og det kan kjennes ganske ensomt.. I en større bedrift vil du kunne ha tilgjengelig støttefunksjoner som Marked – HR – Økonomi – HMS mm.

I en “gammel” bedrift kan du oppleve at det har utviklet seg kultur som kan være vanskelig å endre. “Sånn har vi alltid gjort det hos oss” Her vil du ofte også finne en høyere gjennomsnitts- ansiennitet og alder, noe som igjen påvirker den interne kulturen.

En bedrift i et mindre samfunn (by-bygd) vil ofte bli fulgt nøyere av presse og lokalbefolkning enn om bedriften ligger i for eksempel Oslo. Du kan risikere avisoppslag og å måtte forsvare de valgene du tar offentlig.

Hvem er du i denne konteksten?

Bli kjent med deg selv for bedre å være i stand til å skape forståelse og fremdrift mot felles leveranse. Vær bevissthet og forstå din egen måte å formidle, beslutte og la deg begeistre på.

Menneskene

Sokrates sin definisjon på ledelse gir tydelig uttrykk for at ledelse er ingen egotripp og at den er delt i 2 – Menneskene og Butikken. 


​​

​Hvis vi da også tilføyer at ledelse er å utvikle mennesker til å drive butikken så sier det seg selv at kunnskap om mennesker er en utrolig viktig del av ledelse

Sjekk ut kurset Ny som leder

3 om dagen

​Forskning i dag viser tydelig at vi som mennesker har 3 viktige næringsstoffer vi må ha tilført for å yte maksimalt, trives og utvikle oss.

1. Tilhørighet

– et behov for å samhandle med og være tilknyttet andre mennesker, og å oppleve gode relasjonelle bånd til andre

2. Autonomi

– et ønske om å påvirke og føle at vi har en fri vilje og  mulighet til å handle utfra egne valg

3. Kompetanse

– et ønske om å mestre og føle at jeg har mulighet til å påvirke omgivelsene gjennom egen leveranse

Medarbeidere jobber hardere på grunn av høyere involvering, forpliktelse og engasjement som skyldes høy grad av medbestemmelse og egenkontroll. Medarbeidere jobber smartere fordi de blir oppfordret til å utvikle sine ferdigheter og sin kompetanse. – Bård Kuvaas

Fyll på jevnlig med nødvendige næringsstoffer og de vil jobbe både hardere og smartere for å skape resultater sammen med deg!  

Som ledere oppdager vi også fort at medarbeidere er svært forskjellige, og at mange kan ha en oppførsel som er uakseptabel eller problematisk – for eksempel i forhold til samarbeid og trivsel.  Du vil oppdage at mennesker kan være usikre, ustabile, uenige, uærlige, ubetenksomme,  Dette blir et ansvar for deg å takle, og den virkelig store læringsutfordringen ligger i å håndtere slik «u-atferd».

Vær nysgjerrig på menneskene rundt deg, spør og lytt til både det de sier med ord   men også med kroppsspråk. Bruk tid på å tilegne deg kunnskap om mennesker.

​Gode ledere er tilstede og liker mennesker! ​

 • ​De bruker tid på å bli kjent med folka sine
 • De forstår individuelle behov og vet å utnytte kompetansen til den enkelte
 • De finner ut hvordan de best skal kommunisere med folk
 • De er nøye med å være gode rollemodeller
 • De reflekterer over egen atferd og justerer hensiktsmessig
 • De tror de blir bedre til å lede dersom de jobber med å kontinuerlig utvikle seg selv
 • De registrerer nøye effekten av sine handlinger og bruker sine omgivelser aktivt

#hurraforforskjellighet​  

Hva nå?

Sett deg inn i hvordan din nye hverdag vil se ut, på godt og vondt. Start med en god forventningsavklaring både med egen leder og familien din. ​

 • ​Bli kjent med deg selv og med de du skal lede
 • Sørg for å ha en ekstern person (mentor) med deg på oppstarten og innfasingen.
 • Ha stort fokus på tilbakemeldinger underveis. Etabler arenaer for og med alle kartlagte interessenter
 • Sett av tid til refleksjon(læring) – både skriftlig (loggbok) og i dialog
 • ​Finn arenaer du kan få opplæring og trening i å planlegge og gjennomføre en «plan for de første 100 dager». ​
 • Husk det er flere måte å gjennomføre ting på 
 • Vær ærlig, åpen og bruk tid på å bli kjent med kulturen i selskapet
 • ​Bruk tid på å forstå beslutningsprosessene
 • Hold deg i form, gå en tur og sørg for nok søvn
 • Finn dine avkoblingsarenaer (pass deg for rusmidler)
 • Vis respekt og empati for dine – Husk det er mennesker og ikke maskiner
 • Vær forsiktig når det er behov for kritikk, tenk når, hvor og hvordan
 • Husk du er omgitt av mennesker som er full av kompetanse – bruk dem

 Lykke til i din lederhverdag!

Sjekk ut kurset Ny som leder

​- Ingfrid

Kildehenvisninger: Frode Dale​​ – Magma​ – Bård Kuvaas