Kommunikasjon og endringsledelse

Kommunikasjon og Ledelse

“Bedre ledelse i hverdagen” episode #02

Ny samling med #referansekunden Eureka Pumps AS – avd OSS. Her er link til Episode01 Arbeidsforholdet om du ønsker å lese.

Denne gangen over en hel dag og med to tema på agendaen: Kommunikasjon og Styring samt Endringsledelse.

Det var 10 deltakere som så forventningfullt på meg da vi startet 😉 og her kommer en smakebit fra dagen sammen med deltakernes egne evalueringer.

Kommunikasjon og Styring

 1. Se de ansatte
 2. Medarbeidersamtalen
 3. Gjør de ansatte stolte
 4. Klar tale
 5. Kommunikasjon
 6. Irettesettelse – Advarsel
 7. Firmafester

Hvordan skal vi kunne se de ansatte, kommunisere bra, samtidig som vi har et ansvar for å styre skuta? Dette starter i hverdagen, den daglige kommunikasjonen, der vi som ledere fanger hva som rører seg.

Vi må utvikle en kultur hvor det er høyt under taket men samtidig så tydelige at alle vet “hvor skapet skal stå”. Vi ønsker oss ikke “et harmonihelvete” som Eva Grinde så treffende kalte det i en artikkel i DN. Les gjerne bloggposten min “Utydelige ledere og Pysete mannfolk”.

Arbeidsmiljøloven fokuserer på informasjon og drøftelse som en plikt vi som arbeidsgivere har. Smart! Dette fokuset har også Hovedavtalen.

Hovedavtalen: § 9-1 Målsetting

De ansatte og deres tillitsvalgte skal ha reell medinnflytelse og gjennom samarbeid, informasjon og drøftelse bidra til økt verdiskaping og produktivitet og derved til de økonomiske forutsetninger for bedriftens fortsatte utvikling og trygge og gode arbeidsplasser.

Om en er tariffbundet eller ei, dette er god personalpolitikk, dette er smarte valg når en har ansvar for mennesker. Disse tre punkter fra Pfeffer og Veiga 1999 i “Putting people first for organizational success” viser tydelig hvilke muligheter som ligger i involvering og medbestemmelse:

 1. Medarbeidere jobber hardere på grunn av høyere involvering, forpliktelse og engasjement som skyldes høy grad av medbestemmelse og egenkontroll
 2. Medarbeidere jobber smartere fordi de blir oppfordret til å utvikle sine ferdigheter og sin kompetanse
 3. Medarbeidere jobber mer ansvarlig fordi ansvaret er plassert i deres hender

Tilbakemeldinger

For å kunne kommunisere, utvikle, involvere og styre må vi trene oss på å både gi og motta tilbakemeldinger

 • Gi tilbakemelding som en supporter – med et godt hjerte
 • Motta tilbakemeldinger med nysgjerrighet og selvtillit

Les også bloggposten 7 gode råd for å gi negative tilbakemeldinger

Endringsledelse

 1. Unge – Gamle – Gravide
 2. Sykefravær og Dødsfall
 3. Omorganisering
 4. Virksomhetsoverdragelse
 5. Vennetjeneste eller korrupsjon
 6. Varsling
 7. Innleie

Endringsledelse kan være så mangt, også de “mindre” hverdagsendringene. F.eksempel behovet for ulike tilknytningsforhold som oppstår ved midlertidige endringer i ressursbehov, som vikarer, midlertidig ansatte og innleie. Her gjelder det å kunne litt lovverk og tenke godt igjennom bedriftens behov før en velger tilknytningsform.

En av oppgavene vi brukte tid på var omorganisering, et tema som dukker opp på de fleste arbeidsplasser fra tid til annen. To viktige punkter å ta med seg uansett størrelse på omorganiseringen.

 1. Informer og vær åpen om hvorfor en har behov for omorganisering
 2. Involver ansatte i prosessen og i utformingen av resultatet av omorganiseringen

Sjekk også gjerne Slideshare med Kotters 8 Trinn til endring

Vennetjeneste eller korrupsjon

Her har det skjedd mye siden min start i arbeidslivet. Der det før var ok med både vinflasker, golfturer og middager må en i dag tenke seg om 3 ganger før en både gir og mottar gaver. I 2003 endret Norge straffeloven og innførte det som da ble kalt “verdens strengeste antikorrupsjonslovgivning” Etter dette har det vært mange dommer, men også stor usikkerhet om hvordan en skal tolke lovverket.

I september 2014 kom det en avklaring fra høyesterett i Rutersaken – Den Ruter-ansatte ble endelig frifunnet for anklagene om korrupsjon etter å ha deltatt i tre middager på en periode på 2 år med en samlet verdi på ca 4500 kroner. Dom i Ruter-saken

NHO har laget en god veileder som jeg anbefaler deg å laste ned  Over Streken NHO veileder

Varsling

Varsling = åpen bedriftskultur

Legg forholdende til rette for at den enkelte hos deg har en kommunikasjonskanal å velge når “Sant skal sies”. Mange varslersaker ville aldri vært nødvendige dersom bedriften hadde hatt en kultur for åpenhet. Da ville virksomheten klart å løse problemet umiddelbart.

[Tweet “Åpenhet er en forutsetning for motivasjon, tillit og trygghet. #ledelse”]

 

[section_separator divider_candy=”top” icon=”fa-check” icon_color=”#2059cc” bordersize=”1px” bordercolor=”#2059cc” backgroundcolor=”” class=”” id=””]

 

[title size=”2″]Deltakerevaluering [/title]

Et av de viktige punktene for meg med #referansekunde er å få deltakerevaluering etter hver samling. Både score mellom 1 og 6, og ikke minst kommentarer og innspill til forbedringer.

 

lederkurs, lederutvikling, lederprogram, bedre ledelse

 

[title size=”2″]Hva fungerte bra i denne samlingen[/title]

 • Fint med litt lengere kurs, blir litt varmere i trøya da
 • Tema, aktiv deltakelse
 • Kursholder lager rom for åpenhet, blir mer nysgjerrig på enkelte fagfelt, gjør det interessant på en veldig bra måte.
 • Samspill hvor alle ble involvert var veldig bra
 • Temaene passet meg veldig bra og casene var både bra og lærerike
 • Kombinasjonen mellom forelesning og praktiske øvelser, og at forelseren valgte å bruke tid på det som ble oppfattet som mest relevant for gruppa. God og trygg stemning i gruppa.
 • Improvisasjonsteater fungerer bra sammen med aktuelle problemstillinger – veldig tydelige resultater.
 • Gode eksempler/oppgaver

[title size=”2″]Har du innspill til forbedringer for fremtiden[/title]

 • Faste pauser for tlf og pc. ellers så synes jeg det er bra
 • Det gikk litt fort mot slutten pga tiden, skulle gjerne ha litt bedre tid.Ellers top fremføring og ikke kjedelig 🙂
 • Muligens det blir for tungt stoff, men det juridiske aspektet kunne jeg tenkt meg mer av. Litt mer om selve AML, oppbygging av loven
 • Nei, bare fortsett som du stevner
 • Fortsett slik som på denne samlingen
 • Kanskje komme med forslag til verktøy for personal ledelse.
 • Ingen spesielle

[title size=”2″]Det videre arbeidet[/title]

Tusen takk nok en gang til Eureka Pumps AS sin avdeling Operations Support Services og Øystein Solberg som turde å satse på et helt nytt program. Takk for den tiden dere bruker på å gi meg tilbakemeldinger, utrolig lærerikt!

Neste tema er Arbeidsmiljøet

 1. Overvåke de ansatte
 2. Sikkerhet
 3. Hjelp de ansatte er på Facebook
 4. Arbeidsmiljøundersøkelser
 5. Teamutvikling og personlig utvikling
 6. Mobbing på arbeidsplassen

Har du lyst til å lese hele historien om Jakten på #referansekunden? Her finner du alle bloggpostene 🙂

 

1 thought on “Kommunikasjon og endringsledelse

 1. Pingback: Lederprogram eller lederkurs? - Ingfrid Landsnes

Kommenter gjerne