Mistrivsel på jobb – mitt ansvar?

Endring – Digitalisering – Ledelse.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]Det er MEG det kommer an på![/title]

Dette er en leveregel som har vært med meg i mange år. I det legger jeg at det er jeg som har ansvar for mitt eget liv og mine egne valg. Jeg kan velge hvordan jeg har det og hvordan jeg responderer på verden rundt meg. Det handler ikke om hvordan vi har det men hvordan vi tar det 🙂

_ST20233

“Jeg velger å være åpen, nyskjerrig og lærende. Jeg velger å tro at mennesker alltid vil meg vel” – Ingfrid 🙂

Treffer jeg mennesker på min vei som kanskje ikke har mitt ve og vel i mente og som gjør meg sint, frustrert eller trist, kan jeg velge på nytt og legge avstand mellom dem og meg. Jeg kan velge å heise på skuldrene og godta at vi er forskjellige. Jeg kan sågar velge dem helt vekk fra mitt liv.

There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. — Dr. Denis Waitley

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]Mistrivsel på jobb[/title]

Jeg har hatt mange samtaler med mennesker som mistrives i jobben sin, det er sårt og vanskelig. For mange er det et stort skritt, bare det å ta kontakt med meg. De har ofte mannet seg opp i ukevis, ser det som et nederlag, skylder på seg selv og er inne i en vond negativ sirkel. Mine innspill inneholder alltid ordene; Gjør noe med det!

Mistrivsel er en uholdbar situasjon som gir redusert livskvalitet og kan i verste fall føre til sykemelding og ødelagt  liv dersom en “lar det skure og gå”! Da er det viktig at du ser på deg selv som den eneste ansvarlig for den situasjonen du er i. Fraskriver du deg ansvaret, fraskriver du deg også muligheten til å ta ansvar for eget liv.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]Ta initativ[/title]

Finn noen å snakke med, noen du stoler på, gode venner, kollegaer, leder, bedriftens støttefunksjoner som HR – HMS – Vernetjeneste eller Tillitsvalgte. Spør deg selv; Hva er grunnen til at jeg ikke trives? Er det noe i jobben jeg ikke mestrer? Er det faglige kvalifikasjoner eller sosiale forhold? Burde jeg tålt arbeidspresset eller de korreksjonene jeg får? Er det andre oppgaver – avdelinger – jeg kan finne trivsel i?

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]Ta ansvar[/title]

Å ta opp mistrivsel med sin leder er ikke lett men Arbeidsmiljøloven pålegger alle ansatte et ansvar for at arbeidsmiljøet på arbeidsplassen skal være godt og utviklende. Vi kan derfor ikke bare sette oss ned å forvente at arbeidsgivere skal ordne opp for oss. Det kan noen ganger være lettere å gi tilbakemeldinger til leder i f.eks. en Medarbeidersamtale, men er det lenge til, så ikke vent. La ikke din mistrivsel vokse, gjør noe med det nå! Si fra på en konstruktiv måte. Fortell gjerne at du sier fra for at du selv skal bli mer effektiv- og levere bedre enn det du klarer i dag.

Alle ledere har en nøkkelrolle for å åpne opp og skape kultur og rammer slik at ansatte skal trives og blomstre på jobben. Det er viktig å ha tydelige og klare ledere som evner å se sine medarbeidere og gi anerkjennelse, ros og konstruktiv veiledning. Det skal også være lav terskel for å ta kontakt for en prat på arbeidsplassen.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]Ta et valg[/title]

Når du har gjort alt og det allikevel ikke nytter kan det være på tide å ta et mer endelig valg. Siden det er du som har ansvar for ditt eget liv er det også du som bestemmer når du må erkjenne at du ikke klarer eller er motivert for å gjøre noe med problemene på jobben. Det beste svaret kan være å si opp jobben, ingen jobb er verd å få livskvaliteten redusert for- eller i verste fall få ødelagt helse av.

Om du bestemmer deg for å slutte, er det viktig at du tar deg tid og lager en plan for hvordan du skal gjøre det. Det er ingen vits i å slutte brått og gjøre situasjonen din vanskeligere for deg selv og gå ut i arbeidsledighet. Bruk nettverket ditt til diskusjon og læring.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]Finn din egen energikilde[/title]

For at du ikke skal havne i samme situasjon en gang til, start med å finne ut hvilken jobb du ønsker deg, og ikke hvem du tror vil ansette deg. Lær deg selv å kjenne og finn din egen energikilde.

“We all make mistakes, have struggles, and even regret things in our past. But you are not your mistakes, you are not your struggles, and you are here NOW with the power to shape your day and your future.” ― Steve Maraboli

Følg Organisasjonsrådgiveren på Facebook: Trykk her 🙂

5 thoughts on “Mistrivsel på jobb – mitt ansvar?

  1. Pingback: “Å Tenke det, ønske det, ja, ville det med, men gjøre det?” | levmotivert

  2. Pingback: Det er meg det kommer an på | Tanker om livet og mye annet

  3. Pingback: Være seg selv-syken eller bruke seg selv « Ingfrid Landsnes

  4. Pingback: Året 2013 for Organisasjonsrådgiveren i Sosiale Medier – Hva engasjerte deg og Topp 5 « Ingfrid Landsnes

  5. Pingback: Være seg selv-syken eller bruke seg selv | Organisasjonsrådgiveren

Kommenter gjerne