Sosiale Medier endrer forutsetningen for god ledelse

Ledelse, lederutvikling, organisasjonsutvikling

Sosiale medier

Sosiale Medier er endel av hverdagen vår. Norske brukertall bare på Facebook har nådd 3.000.000 og 8 av 10 nordmenn i jobb deltar i ett eller flere sosiale nettverk.

Mulighetene som ligger i Sosiale Medier endrer holdninger, forventninger og adferd hos oss som brukere. Vi forventer at verden oppfører seg slik vi etterhvert har lært den å kjenne:

 

Åpen informasjonsflyt, med stor kunnskapsdeling, gode muligheter for interaksjon og stor tilgjengelighet.

God ledelse

Dette betyr noe for hvordan en leder kan ivareta interessen til de han har påtatt seg å være leder for. Lederen vil måtte fokusere på andre egenskaper og ta i bruk andre verktøy for i praksis å kunne utøve god ledelse.

«Det er ingen leder, i den grad han er leder, som vurderer eller handler ut i fra sin egen interesse. Tvert imot, en leder ivaretar interessen til de og det han har påtatt seg å være leder for. Dette ivaretar han i alt han sier og gjør.» – Sokrates

Nye generasjoner

Generasjon Y er i dag fra 19 til 34 år, de yngste er igang med sine studier og de eldste fyller allerede lederjobber i mange organisasjoner. Gen Y har levd størstedelen av sitt voksne liv med mulighetene de nye verktøyene gir.

Nå er enda en ny generasjon i ferd med å avslutte sin videregående utdannelse – «De innfødte» Generasjon Z, født etter 1995. Den mest digitalt integrerte generasjonen.

De som tilhører denne generasjonen har aldri levd i en verden hvor man ikke kan føre en samtale med hvem som helst, hvor som helst og når som helst.

Maktforflytning

For å kunne ivareta interessen til disse generasjonene vil du som leder måtte gi ifra deg makt og myndighet. De forventer å ta del i organisasjonens beslutningsprosesser og de vil ha myndighet til å ta beslutninger innenfor egne områder. Da kreves det åpen dialog og informasjonsflyt. Da nytter det ikke med strategidokumenter i en skuff på lederens kontor.

[Tweet “Du må slippe kontrollen, du må ut av kontoret og se deg selv som endel av hele organisasjonen! #ledelse”]

«Need to know» tanken fungerer ikke i dag. Med den tilgangen vi har på informasjon og kunnskap er det sånn at, det jeg ønsker å vite noe om, ja det finner jeg! «Want to know = Will know»

Skal vi tiltrekke oss, beholde og utvikle den generasjonen som nå er på vei inn i arbeidslivet må ledere tørre å abdisere sitt enevelde.

Endringsdilemma

I McKinsey Quarterly fra februar 2013 (Six Social-media every leader needs) beskrives dette som et endringsdilemma for ledere:

«Det er en mismatch mellom logikken i kommunikasjonsmedier og den ennå regjerende modell av ledelse og organisasjoner, som fortsatt vektlegger lineære prosesser og kontrolltiltak.

Sosiale medier oppfordrer til horisontal samhandling og samtaler som reiser i vilkårlige baner gjennom ledelseshierarkier. De utfordrer dermed etablert maktdynamikk og tradisjonelle kommunikasjonslinjer.»

Motivasjon

Den gode nyheten er at dine ansatte i alle aldre vil hylle slike endringer. Å bli gitt ansvar og myndighet innenfor egne områder og føle seg som endel av- og se sin egen leveranse i den totale leveransen, vil trigge indre drivere og motivasjon, noe som i seg selv er god butikk.

Når vi har AUTONOMI (selvråderett), opplever MESTRING/LÆRING og føler at det vi gjør gir MENING i tilværelsen, vil motivasjonen være på topp.

Her kan du lese mer om motivasjon Indre og Ytre motivasjon – Valg av ledelsesfilosofi

Nå er det ingen vei tilbake! Der vi “gamle” startet vårt arbeidsliv med hierarki som den organisasjonstrukturen vi kjente og aksepterte, vil nye generasjoner ha kunnskap og forventninger om å stille på lik linje med sin leder og å bli behandlet som en samarbeidspartner i arbeidet med å skape resultater.

Gjør deg klar til #fremtidsledelse

Kommenter gjerne