Tøft å være leder…..6 råd for å håndtere presset

[title size=”1″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]Lederpresset[/title]

Å fornekte at press eksisterer er å lure seg selv. Det er ikke et spørsmål om HVIS man opplever press, men om NÅR presset kommer. Mange ledere får en lederposisjon uten noen gang å ha blitt satt under press og for disse kan den nye hverdagen komme som et sjokk.

“Press kan representere effekten av en hendelse mot en persons verdier, posisjon, filosofier, og endog deres vilje til å overleve. For mye press kan føre til at en uforberedt, usikker eller uskikket leder tenker feil, tar dårlige beslutninger og gjør feil handlinger.”

Hvordan lederen håndterer lederpresset og høye forventninger vil fortelle deg mye om hvem de er som personer. Deres reaksjon på press vil avdekke styrken i deres karakter! Bare noen få ledere håndterer press godt, og enda færre trives under sterkt press.

I og for seg er press verken godt eller dårlig og ingen er immun mot press. Forskjellen ligger i hvordan vi håndterer presset. Håndterer vi det godt kan vi styre organisasjonen mot suksess og gode resultater. Håndterer vi presset dårlig, kan det bety virksomhetens undergang. Mike Myatt skriver her at gode ledere stiller høyere krav- og setter større press på seg selv enn det omgivelsene klarer. For slike ledere blir ytre påvirkninger lettere å håndtere og kan sågar være kilde til Indre Motivasjon.

6 råd for å håndtere lederpresset

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]Kjenn deg selv[/title]

Ledere må kjenne seg selv, sine styrker og svakheter, og hvor de vil- og ikke vil inngå kompromisser. Når en leder er trygg og komfortabel med seg selv vil han ikke frykte dissens og mangfold av tanker, men oppmuntre til det. Å vite hvem du er frigjør deg til å bli en bedre tenker og en bedre leder.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]Vær leder[/title]

En leders jobb er å ansette og å utvikle talenter. Jo større organisasjon du leder, des mer er resultatene avhengig av de ansatte på laget ditt. Jo bedre talent, og jo bedre du utnytter talentene, jo mindre press vil du føle på deg. Nøkkelen til produktivitet og resultater finner du ikke ved å gjøre selv – men ved å utvikle andre til å gjøre. Ledere som føler minst press er de som bruker mest tid på å få tak i og å utvikle talenter. Omvendt, ledere som føler mest press er de som føler de må gjøre alt selv.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]Keep it simple[/title]

Kompleksitet skaper press. De beste lederne ser ut til å forenkle alt de kan. Enkelhet handler ikke om mangel på raffinement – men heller om eleganse. Enkelhet gir forståelse, noe som fører til mulighet for gjennomføring. En sannhet du kan stole på er at resultater letter trykket.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]Skap et lag[/title]

Gode ledere strever etter følgende: en visjon – ett lag – en agenda. Organisasjoner som har et felles mål, felles verdier, og justerte interesser er rett og slett mer produktive. Enighet om mål og prioriteringer fjerner kompleksiteten fra beslutningsprosessen og ledere som får til dette føler mindre press enn de som ikke gjør det.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]Hold fokus[/title]

Målrettede ledere føler sjelden ytre press. Ufokuserte ledere føler det som om trykket kommer fra alle kanter. Fokus gir ledere klarhet i tankene, noe et “rotete” sinn aldri vil finne. Det er ikke mulig å lede en organisasjon mot en bedre fremtid når lederen ikke kan se klart. En organisasjon er aldri under større press, eller i større fare, enn når lederen mister fokus.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”” class=”” id=””]Lag rom for pauser[/title]

Den beste måten å opprettholde fokus på er å sørge for at du har bakt inn noen pauser hver dag. Enhver strikk strukket for langt, vil til slutt ryke – det er ingen unntak fra denne regelen. Ledere som ikke skaper rom for kvalitetstenkning og planlegging vil ende opp med å ta for høy risiko og dårlige beslutninger.

Håper dette var nyttig for deg i din hverdag 🙂 Har du noen råd for å håndtere press?

5 thoughts on “Tøft å være leder…..6 råd for å håndtere presset

 1. Øyvind Jacobsen Reply

  Gode poenger. Kommenterer det ene. “Vær leder” i form av å utvikle andre til å gjøre vs. gjøre selv, er i praksis en herlig balansegang. Antakelig lettest å havne i gjør-det-selv fella for ledere som i realiteten er mer administratorer enn ledere. Leder-ledere klarer fint å veksle mellom å tidvis delegere alle oppgaver og tidvis delta i oppgavene selv. Men da er det ikke for å gjøre oppgavene bedre, heller for å være tett på folkene sine.

  For øvrig synes jeg det mest av alt er krevende og gøy å være leder. Blir det for tøft press over tid, så bør jeg se meg om etter noe annet. God helg!

  • Ingfrid Landsnes Reply

   Kan være utfordrende for noen å finne balansegangen som jo delegering er. Har du det gøy som leder og trives i det faget (ledelse)vil du også håndtere både delegering og press situasjoner bedre. Takk for lærerik kommentar og God Helg til deg også!

 2. Pingback: Anmeldelse av boka “Bedre ledelse” « Ingfrid Landsnes

Kommenter gjerne